Rhanbarthau yn disgwyl taliadau Cwpan Heineken

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rhanbarthau yn dweud nad ydynyt wedi derbyn tua £800,000 am chwarae yn y Cwpan Heineken

Nid yw rhanbarthau rygbi Cymru wedi derbyn eu taliad diweddaraf am chwarae yn y Cwpan Heineken.

Roedd y Gweilch, y Scarlets, y Gleision a'r Dreigiau wedi disgwyl derbyn taliad o £800,000 ddydd Mercher gan European Rugby Cup (ERC), y cwmni sy'n rheoli'r gystadleuaeth.

Ond nid yw'r arian yma wedi cyrraedd ac mae'r rhanbarthau wedi gorfod gwneud trefniadau eraill i dalu cyflogau.

Mae ERC yn honni nad oedd yr arian i fod i gael ei dalu tan ar ôl cyfarfod y bwrdd ar Chwefror 5.

Mae ERC yn dweud bod y penderfyniad wedi ei wneud mewn cyfarfod y bwrdd ym mis Medi, pan oedd y rhanbarthau wedi eu cynrychioli gan Brif Weithredwr Regional Rugby Wales, Stuart Gallacher.

Dywedodd ERC: "Ar ddechrau'r tymor (Medi 2013) penderfynodd bwrdd ERC y dylai pob taliad gan ERC gael ei gymeradwyo gan y bwrdd cyn iddyn nhw gael eu rhoi i'r cyfranddalwyr."

Dywedodd ERC bod y taliad cyntaf wedi ei roi ym mis Hydref, ac y byddai'r nesaf yn cael ei ystyried yn y cyfarfod ar Chwefror 5.

Mae Gallacher, oedd yn y cyfarfod ym mis Medi, eisoes wedi ymddiswyddo o'i swydd.

Mae arian am gystadlaethau Ewropeaidd yn cael ei dalu i Undeb Rygbi Cymru, ac yna yn cael ei ddosbarthu i'r rhanbarthau.

Mae'r undeb yn cefnogi safbwynt ERC.

Mae'r undeb yng nghanol dadl gyda'r rhanbarthau am y ffordd mae rygbi yng Nghymru yn cael ei ariannu, cystadlaethau a'r nifer o chwaraewyr sy'n gadael y wlad.

Straeon perthnasol