Arweinwyr Cynghorau i gyfarfod i drafod adroddiad Williams

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd arweinwyr awdurdodau lleol yn cyfarfod Syr Paul Williams, awdur adroddiad y Comisiwn Williams, mewn cyfarfod yng Nghaerdydd.

Mi fydd arweinwyr bob un o'r 22 awdurdod lleol ar draws Cymru yn cyfarfod yng Nghaerdydd yn ddiweddarach.

Hwn fydd y tro cyntaf iddyn nhw gyfarfod ers cyhoeddi Adroddiad y Comisiwn Williams sy'n argymell haneru niferoedd cynghorau Cymru.

Mae'r cyfarfod yn cael ei drefnu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac yn cael ei gynnal yn y Neuadd Ddinesig.

Mi fydd y cynghorwyr yn cael y cyfle i drafod yr adroddiad nid yn unig gyda'i gilydd, ond gyda'r dyn a'i hysgrifenodd, Syr Paul Williams.

"Môn ar Wahan"

Ar Ynys Môn, mae mudiad wedi'i sefydlu sydd yn erbyn uno'r sir unwaith eto gyda Gwynedd.

Mae gwefan Facebook "Cadwch Môn ar Wahan" wedi cael ei lansio yn y dyddiau diwethaf ac, yn barod, mae ganddi bron 700 o ffrindiau.

Ar yr Ynys, mae Arweinydd Grŵp Plaid Cymru y Cyngor, y cynghorydd Bob Parry, wedi dweud nad yw cynghorau mawr wedi gweithio yn y gorffennol.

Ar y llaw arall, mae'r cynghorydd Aled Morris Jones, o'r Democratiaid Rhyddfrydol, sy'n gyfrifol am bortffolio'r economi ar y Cyngor, o blaid gweld pobl yr ynys yn cael dewis a ydynt am uno gyda chyngor o'r tir mawr.

Mae'r cynghorydd Morris Jones yn argymell refferendwm cyn y bydd unrhyw newidiadau i'r ffiniau.

Mae'r Comisiwn yn dweud y bydd trafodaethau am y cyfuno yn dechrau oddeutu'r Pasg.

Yr wythnos nesaf, mi fydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn dechrau trafod gydag arweinwyr y pleidiau eraill i weld a ydynt yn cefnogi'r cwtogi o 22 Cyngor i un ai 10 neu 12 ohonynt,

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol