Toriadau i gyllid cylchgronau: 'angen chwilio am arian'

Gan Elgan Hearn
Newyddion Ar-lein

  • Cyhoeddwyd
Cylchgronau Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae golygydd cylchgrawn Barn yn teimlo bod rhaid derbyn y bydd newidiadau yn digwydd

Mi fydd yn rhaid i gylchgronau a phapurau newydd Cymreig ystyried ffyrdd newydd o ariannu eu hunain, oherwydd gostyngiad yng ngrantiau Cyngor Llyfrau Cymru.

Dyna yw barn golygydd Barn, Vaughan Hughes.

Mae'r Cyngor Llyfrau wedi ysgrifennu at gyhoeddwyr yn egluro beth fydd effaith y gostyngiad yn yr arian maen nhw'n ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru.

Dywed y cyngor y byddan nhw yn derbyn £200,000 yn llai gan Lywodraeth Cymru yn ystod 2014/15, gyda thoriad pellach o £100,000 yn 2015/16.

Mae hynny'n debyg o olygu y bydd y cyfanswm sydd ar gael ar gyfer grantiau cyhoeddi £150,000 yn is ystod y flwyddyn ariannol nesaf, gyda £90,000 ychwanegol yn mynd yn 2015/16.

Bydd y paneli grantiau yn cwrdd ym mis Chwefror a mis Mawrth i benderfynu yn union sut fydd y toriadau yn cael eu gweithredu.

Ond does dim disgwyl newidiadau i'r grantiau ar gyfer cylchgronau yn ystod 2014/15, gan mai'r flwyddyn hon yw'r olaf o'r cylch ariannu tair blynedd sy'n berthnasol iddyn nhw.

Mater o Farn

Yn ôl golygydd y cylchgrawn Barn, Vaughan Hughes, mae'n rhaid derbyn bydd toriadau yn digwydd.

Dywedodd Mr Hughes y gall Barn wynebu colled yn yr ail flwyddyn o'r toriadau.

Meddai: "Mae'n bwysig peidio mynd o flaen gofid.

"Mae'r cylchgrawn yn iawn am y flwyddyn nesaf, ond gyda'r fwyell yn disgyn ar gyllid ar draws y wlad mae'n rhaid wynebu'r realiti er nad oes unrhyw gyfeiriad penodol i ni eto.

"Mi fydd rhaid edrych ar ffynonellau ariannu eraill, sef tanysgrifwyr a hysbysebion, er ei bod hi'n farchnad anodd fel mae'r cwmnïau papurau newydd masnachol yn ei ddangos.

"Mae'n ddyletswydd chwilio am fwy o danysgrifwyr a hysbysebwyr, ac mae'r cylchrediad wedi codi yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf sydd yn groes i'r trend."

Dyfodol ar y we?

Ychwanegodd Mr Hughes: "Mi ydan ni wedi mynd ati i gyhoeddi ar y we, oherwydd rydym yn gwybod mai'r we yn hytrach na phrint sydd yn denu darllenwyr o dan 30 oed.

"Dydan ni ddim wedi derbyn dim ceiniog mewn grant tuag at y wefan, ond roedd yn rhaid i ni fynd i'r cyfeiriad yma.

"Efallai mai'r we yw'r dyfodol, oherwydd mae'r rhan fwyaf o gostau yn mynd ar argraffu, ac yn wahanol i gwmnïau masnachol, does neb yn y maes yma yn gwneud y gwaith er mwyn proffid."

Mae papur newydd wythnosol Y Cymro hefyd yn derbyn grant gan y Cyngor Llyfrau.

Dywedodd eu golygydd Dylan Halliday fod derbyn y grant yn golygu'r gallu i ariannu staff.

Meddai: "Mae'n amser caled i bawb yn y diwydiant, ac mae derbyn grant yn gallu bod yn help yn enwedig os rydym yn gallu ei ddefnyddio i gyllido swydd gohebydd."

Dywedodd y prif weithredwr y Cyngor Llyfrau, Elwyn Jones: "Fel bob sefydliad cyhoeddus arall mae'r cyngor wedi derbyn toriadau sy'n effeithio ar y grantiau sy'n cael eu rhoi i'n cyhoeddiadau Cymraeg a Saesneg.

"I gyd efo'i gilydd rydym yn wynebu toriadau o £300,000 dros y ddwy flynedd nesaf, a £240,000 i'r grantiau mae ein paneli yn eu penderfynu."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol