Corff Afon Wysg: Datganiad yr heddlu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd neb wedi gweld Ben Caplan ers Rhagfyr 7.

Mae Heddlu Gwent yn dweud eu bod yn credu mai corff Ben Caplan yw'r un gafodd ei dynnu o Afon Wysg yng Ngaerllion ger Casnewydd neithiwr.

Dydyn nhw heb ei adnabod yn ffurfiol eto ond y gred ydi mai'r gŵr 30 oed ydi o.

Doedd Ben Caplan heb gael ei weld ers dechrau Rhagfyr.

Cafodd ei weld olaf yng Nghaerllion am 11 yr hwyr nos Sadwrn y 7fed o Ragfyr.

Cafodd yr heddlu wybod brynhawn Sul fod Ben Caplan ar goll a buont yn ymchwilio i adroddodiadau fod rhywun wedi mynd mewn i'r afon wrth ymyl Bont Caerllion y noson honno.

Roedd Mr Caplan yn gweithio i adran ddosbarthu papur newydd y South Wales Argus.

Mae'i deulu wedi cael gwybod ac yn derbyn cefnogaeth ar hyn o bryd.