Dau yn gwadu peryglu bywydau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd y ddamwain rhwng y trên a thractor a threlar ar groesffordd fferm ger y Trallwng fis Gorffennaf diwethaf.

Mae dau ddyn wedi gwadu iddyn nhw beryglu diogelwch teithwyr trên a'i chriw yn dilyn damwain ger y Trallwng ym Mhowys.

Fe ddigwyddodd y ddamwain rhwng trên a thractor a threlar ar groesffordd fferm yn agos i Blas Buttington, i'r gogledd o'r Trallwng ar 16 Gorffennaf.

Fe blediodd gyrrwr y tractor, Ifan Gwyn Evans, 28 oed o Benyffordd, Llanfyllin a'i gyd-ddiffynydd, John Elwyn Roberts, 74 o Oldford Rise, y Trallwng, yn ddieuog yn Llys y Goron, yr Wyddgrug.

Fe gadarnhaodd y Barnwr, Peter Heywood, y bydd achos yn cael ei gynnal yn hwyrach ac y bydd yn debygol o gymryd pedwar diwrnod.

Mae'r cyhuddiadau'n honni bod Evans wedi gyrru'r tractor a'r trelar ar draws llinell y rheilffordd pan yr honnir nad oedd ganddyn nhw ganiatâd i wneud hynny, gan achosi'r trên, oedd yn agosau, i daro'n erbyn y trelar, a pheryglu'r teithwyr.

Roedd y ddamwain rhwng y trelar a thrên Arriva Wales yn ymwneud â'r gwasanaeth rhwng Birmingham ac Aberystwyth.

Roedd oddeutu 90 o bobl ar y trên ar y pryd ac fe gawson nhw eu symud i le diogel, gyda dau yn cael eu cludo i Ysbyty'r Trallwng wedi'r ddamwain.

Rhoddodd y Barnwr nifer o argymhellion ynglyn â sut i ddelio â'r achos.

Clywodd y llys ei fod yn ystyried anfon rheithgor yr achos i ymweld â'r safle.

Bydd yr achos yn cael ei gynnal ar 2 Mehefin.