Galw ar brif weithredwr bwrdd iechyd i ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae teulu Lilian Williams yn galw am ymchwiliad cyhoeddus

Mae mab menyw wnaeth farw wedi diffyg gofal mewn ysbyty wedi galw ar brif weithredwr y Bwrdd Iechyd lleol, Paul Roberts, i ymddiswyddo.

Mi wnaeth Gareth Williams y sylwadau mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mhen-y-Bont nos Iau ar ôl i fwy o gwynion gael ei gwneud yn erbyn Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

Roedd tua 100 o bobl yn y cyfarfod oedd wedi'i drefnu gan yr elusen Action Against Medical Accidents (AVMA).

Mae Mr Williams wedi dweud bod angen ymchwiliad cyhoeddus yn dilyn y driniaeth y cafodd ei fam, Lilian Williams, yn Ysbyty Tywysog Cymru ac Ysbyty Castell Nedd Port Talbot. Mi fuodd hi farw yn 2012.

Cododd rhai ar eu traed yn y cyfarfod i'w gefnogi gan weiddi, 'clywch, clywch' a 'cywilydd arnoch chi'. Dywedodd nifer o bobl eraill y dylai'r prif weithredwr adael.

Gwella safon

Mae Mr Roberts wedi dweud na fydd o yn ymddiswyddo ond y byddan nhw'n gweithio'n galed i wella safon y gofal.

Yn ystod y cyfarfod, mi siaradodd perthnasau cleifion am eu profiadau yn yr ysbytai a dywedodd Prif Weithredwr AVMA y bydden nhw'n parhau i ymgyrchu i gael ymchwiliad cyhoeddus llawn.

Dywedodd Mr Roberts ei fod wedi gwrando ac y byddai'n parhau i wrando ar bryderon cleifion a pherthnasau.

Fe siaradodd yn ystod y cyfarfod a dywedodd bod yna rhai mesurau wedi eu rhoi yn eu lle yn barod er mwyn gwella diogelwch a gofal cleifion. Ychwanegodd bod cyfraddau marwolaeth wedi cwympo.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi comisiynu adolygiad annibynol i safonau gofal. Ond mae cylch gwaith yr adolygiad yna wedi cael ei feirniadu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol