Ysbyty Llwynhelyg: dim gofal pediatrig 24 awr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond gwasanaeth 12 awr fydd yn cael ei ddarparu ar gyfer gofal pediatrig yn Ysbyty Llwynhelyg rwan

Fydd gwasanaeth 24 awr ar gyfer gofal pediatrig ddim ar gael yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd o hyn ymlaen. Yn lle hynny, bydd gwasanaeth 12 awr yn cael ei ddarparu.

Mae manylion staffio angen eu cadarnhau ond y cynnig ydy bod nyrsys a doctoriaid yn gwneud y gwaith gyda chymorth yn cael ei rhoi gan ymgynghorwyr meddygol.

Bydd gofal 24 awr ar gyfer cleifion mewnol yn cael ei ddarparu yn Ysbyty Glan Gwili.

Mewn datganiad, mae'r bwrdd iechyd lleol wedi dweud y byddan nhw yn parhau i wella y gwasanaethau pediatrig yn y gymuned ac y byddan nhw yn datblygu dros gyfnod gyda chefnogaeth gan ddoctoriaid a nyrsys.

Mae protestiadau eisoes wedi eu cynnal ynghylch penderfyniad y bwrdd iechyd i symud yr uned sy'n gofalu am fabanod newydd-anedig i Gaerfyrddin.

Roedd tua mil wedi protestio dros y penwythnos gan ddweud y gallai'r newid beryglu bywydau. Ond dadl y bwrdd iechyd lleol oedd y byddai'r gofal yn gwella.

Straeon perthnasol