The Sun yn cyhoeddi eglurhad yn Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
The Sun
Disgrifiad o’r llun,
Roedd llywodraeth Cymru wedi gofyn i'r papur esbonio na fyddai'r newid yn effeithio ar Gymru

Mae un o bapurau newydd mwyaf poblogaidd Prydain wedi cyhoeddi eglurhad yn y Gymraeg wedi iddyn nhw gyhoeddi stori am ymestyn oriau ysgol.

Roedd y stori yn honni bod gweinidogion llywodraeth y DU am ymestyn oriau ysgol i 45 awr yr wythnos, a hynny am 45 wythnos o'r flwyddyn.

Ond byddai hynny ond yn effeithio ar Loegr, gan fod addysg yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi ei ddatganoli.

Gofynnodd llywodraeth Cymru i'r Sun egluro hynny, a rhoddodd y papur yr eglurhad yn y Gymraeg.

Dywedodd y Sun: "Ar dudalen flaen y Sun ddoe, roedd yna is-bennawd i stori addysg yn datgan 'Shock plans for Britain's schools'.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn inni dynnu sylw at y ffaith bod addysg wedi ei ddatganoli iddyn nhw, a does ganddyn nhw ddim unrhyw fwriad i newid gwyliau ysgol nac adolygu hyd y diwrnod ysgol i blant."

Ychwanegodd yr un datganiad yn Saesneg.

Cafodd y datganiad ymateb positif gan lywodraeth Cymru, oedd wedi ymateb yn ddwyieithog ar wefan Twitter.

Ond nid oedd pawb mor groesawgar, wrth i rai ar wefan Twitter ddweud bod y Sun yn cael hwyl ar ben Cymru.