Prifathro heb ddychwelyd eto i'w ysgol yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eric jones
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ddau eu gwahardd o Ysgol Brynrefail yn Llanrug

Mae BBC Cymru yn deall nad yw prifathro yng Ngwynedd wedi cael dychwelyd eto i'w waith.

Cafodd y prifathro ac aelod arall o staff yn Ysgol Brynrefail yn Llanrug eu gwahardd fis diwethaf wrth i ymchwiliad gael ei lansio.

Cafodd un ddychwelyd yn ôl i'r ysgol ac mae BBC Cymru yn deall mai'r prifathro, Eifion Jones, sydd wedi ei wahardd tra bod ymchwiliad i honiad gwahanol yn cael ei gynnal.

Dyw Cyngor Gwynedd heb gadarnhau enw'r ysgol na pha aelod o staff sydd wedi ei wahardd.

"Yn dilyn cyfarfod gan fwrdd llywodraethol yr ysgol dan sylw ar Ionawr 23, gallwn gadarnhau bod ymchwiliad i ymddygiad dau aelod o staff gafodd eu gwahardd o'u swyddi ar Ragfyr 5 2013 wedi ei gwblhau," meddai'r datganiad.

"O ganlyniad, mae un o'r ddau wedi dychwelyd i'w waith tra bod y llall yn parhau i fod wedi ei wahardd tan ddiwedd ymchwiliad pellach i honiad gwahanol.

"Gallwn gadarnhau nad yw'r honiadau yma yn ymwneud â materion diogelu plant."