Gostyngiad o 6.1% mewn allforion

  • Cyhoeddwyd

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu Llywodraeth Cymru wedi iddyn nhw ddarganfod bod allforion o Gymru wedi gostwng 6.1% ers 2011.

Yn ôl y blaid, fe gododd allforion yr Alban 7.6% yn yr un cyfnod.

Maen nhw'n dweud bod angen sefydlu banc cenedlaethol Cymreig er mwyn rhoi cymorth i fusnesau i ehangu.

Mewn ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru mai problemau mewn purfa yn chwarter diwethaf 2012 sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o'r gostyngiad.

'Canu clychau'

Mae Plaid Cymru'n dweud bod yr ystadegau'n dangos fod gwerth allforion Cymru wedi gostwng £847 miliwn rhwng 2011 a 2013.

Maen nhw'n selio'r ffigwr ar y gwahaniaeth mewn allforion rhwng chwarter olaf 2010 a thrydydd chwarter 2011 (Hydref 1 2010 a Medi 30 2011) a'r un cyfnod rhwng 2012 a 2013.

Dywedodd eu llefarydd ar yr economi, Rhun ap Iorwerth: "Mae allforion yn arwydd da o sut y mae cwmnïau Cymreig yn perfformio, felly fe ddylai unrhyw gwymp sydyn mewn allforion ganu clychau i ni yma yng Nghymru.

"Mae Cymru wedi gwneud yn dda yn y gorffennol. Rydym yn allforio mwy nac yr ydym yn fewnforio, ac yn cymharu'n well o lawer na chenhedloedd eraill y Deyrnas Gyfunol.

"Mae'r nwyddau'r ydym yn eu hallforio yn werth bron i £5 biliwn yn fwy na'n mewnforion, o gymharu â'r DG gyfan lle mae mewnforion yn fwy nac allforion o fwy na £107 biliwn.

"Ond dan lywodraeth bresennol Cymru, dirywiodd y sefyllfa yn sydyn, ac y mae angen i ni atal y dirywiad hwn."

Dywedodd Mr ap Iorwerth y byddai llywodraeth Blaid Cymru'n sefydlu banc ar gyfer "cau'r bwlch cyllido i fusnesau bach" a rhoi cefnogaeth i fusnesau sydd eisiau ehangu eu busnes mewn marchnadoedd tramor.

'Cynnydd o 100%'

Dyw Llywodraeth Cymru ddim yn derbyn mai eu bai nhw yw'r gostyngiad mewn allforion yn y cyfnod dan sylw.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae allforion o Gymru wedi cynyddu 100% ers 1999, gan wneud 25% yn well na'r DU yn ei chyfanrwydd wrth fod y trydydd ardal gorau o fewn y DU.

"Fel yr ydym wedi esbonio droeon, roedd gostyngiad yn yr allforion yn niwedd 2012 oherwydd problemau mewn un purfa yng Nghymru, a hyn sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o'r gostyngiad mae Plaid Cymru'n cyfeirio ato.

"Mae'r cynnydd yn yr allforion yn dyst i'n hymrwymiad i helpu busnesau Cymru i dyfu eu hallforion tramor.

"Hyd yn hyn eleni rydym wedi darparu cymorth wedi ei deilwra'n unigol i helpu bron i 300 o fusnesau Cymru i fasnachu'n rhyngwladol.

"Mae gennym raglen wedi ei chynllunio ar gyfer 26 o deithiau masnach dramor ac arddangosfeydd i 17 o wledydd ar draws y byd o hyn tan fis Tachwedd 2014."