Mesur Undeb Ewropeaidd wedi ei drechu

  • Cyhoeddwyd
David Cameron
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Cameron am roi ymdrech arall ar geisio sicrhau refferendwm

Mae Tŷ'r Arglwyddi wedi llwyddo i rwystro'r Mesur Undeb Ewropeaidd rhag cael ei wneud yn ddeddf.

Penderfynodd yr Arglwyddi beidio â rhoi mwy o amser i'r mesur, gafodd ei gyflwyno gan yr AS Ceidwadol James Wharton.

ASau Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol oedd yn bennaf gyfrifol am atal y mesur, gyda Phlaid Cymru a'r SNP hefyd yn ei wrthwynebu.

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig David Cameron wedi dweud ei fod yn bwriadu dechrau ymgais newydd i basio deddf fyddai'n ymrwymo'r llywodraeth i gynnal refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd yn 2017.

'Newyddion siomedig'

Dywedodd ei fod yn barod i ddefnyddio Deddf y Senedd - sef modd o anwybyddu dymuniad Tŷ'r Arglwyddi o blaid Tŷ'r Cyffredin - er mwyn gorfodi'r mater.

"Mae'r Blaid Lafur yn Nhŷ'r Arglwyddi wedi rhwystro ein mesur fyddai wedi sicrhau refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r UE erbyn diwedd 2017," meddai Mr Cameron.

"Mae hyn yn newyddion siomedig i ni gyd, ond dydyn ni ddim am roi'r gorau i'n hymdrechion i droi ein hymrwymiad i gynnal refferendwm yn gyfraith. Ddim o gwbl.

"Wedi'r cyfan, rydym wedi llwyddo ei basio yn Nhŷ'r Cyffredin - cyflawniad anferth.

"Rydym am geisio ailgyflwyno'r mesur yn sesiwn nesa'r Senedd ac, os oes raid, fe wnawn ddefnyddio Deddf y Senedd er mwyn atal Arglwyddi Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol rhag ei atal unwaith eto."

Mae llefarydd y Blaid Lafur ar faterion tramor, Douglas Alexander, wedi dweud ei "fod yn ddigynsail i brif weinidog geisio gorfodi newid cyfansoddiadol mawr drwy ddefnyddio mesur aelod unigol".

Dyma'r unig ffordd oedd y Ceidwadwyr yn gallu ceisio cyflwyno'r ddeddf gan bod eu partneriaid yn y glymblaid yn ei wrthwynebu.

Dywedodd Mr Alexander hefyd ei fod yn credu bod galw refferendwm yn ymwneud mwy â materion mewnol y Blaid Geidwadol yn hytrach na beth sydd orau i Brydain.