Cymru 23 - 15 Yr Eidal

  • Cyhoeddwyd
HalfpennyFfynhonnell y llun, BBC Sport
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Leigh Halfpenny gêm gymysglyd wrth iddo wneud camgymeriadau ar yr un llaw, a sgorio'r pwyntiau hanfodol ar y llaw arall

Mae Cymru wedi curo'r Eidalwyr yn Stadiwm y Mileniwm, ac er iddyn nhw fethu â chyrraedd eu safon arferol mae'r freuddwyd o fod y tîm cyntaf i guro'r Chwe Gwlad dair gwaith yn olynol dal yn fyw.

Daeth cais gyntaf y gêm ar ôl cwta dri munud. Fe wnaeth Luke McLean gamgymeriad gafodd ei ddisgrifio fel "siop siafins llwyr" gan sylwebydd S4C, wrth iddo fethu â gafael yn y bêl yn dilyn cic optimistaidd gan Rhys Priestland.

Alex Cuthbert oedd y dyn iawn yn y lle iawn ar yr amser iawn.

Roedd hi bron yn ddwy bedwar munud yn ddiweddarach gyda haid o grysau cochion yn rhedeg ar ôl cic George North, ond llwyddodd asgellwr ifanc yr Eidal Angelo Esposito i'w chicio i ffwrdd.

Cafodd y gleision eu pwyntiau cyntaf ar ôl 13 munud - Brunel yn cicio'n gywir i'w gwneud hi'n 7-3.

Cafodd yr Eidal gyfnod da am ychydig wrth iddyn nhw frwydro'n arwrol yn erbyn y Cymry. Ond y tîm cartref gafodd y pwyntiau nesaf.

Mauro Bergamasco oedd y dyn gafodd ei gosbi am droseddu yn y llinell.

Doedd Leigh Halfpenny ddim am fethu'r cyfle i basio carreg filltir arall yn ei yrfa - gyda'r pwyntiau o'r gic hon byddai'n drydydd ar restr y chwaraewyr sydd wedi sgorio'r mwyaf o bwyntiau dros Gymru.

Fe hedfanodd y bêl rhwng y pyst mewn steil i fynd â chyfanswm pwyntiau'r cefnwr i 349.

Mae Stephen Jones (917) a Neil Jenkins (1,049) yn parhau i fod ymhell ar y blaen, ond a yw Halfpenny, 25, yn ddigon ifanc i'w pasio?

Gwrthod un cais, rhoi'r llall

Ffynhonnell y llun, BBC Sport
Disgrifiad o’r llun,
Cuthbert sgoriodd y cais cyntaf

Roedd hi'n edrych fel bod yr Eidal am ei gwneud hi'n gyfartal bum munud cyn yr egwyl. Cafodd Parisse y gorau o North yn yr awyr ac roedd siom y dorf i'w chlywed wrth iddo groesi'r llinell gais.

Ond penderfynodd y dyfarnwr edrych ar y sgrîn fawr oherwydd bod awgrym bod y bêl wedi mynd ymlaen oddi ar y capten. Yn ffodus i Gymru, roedd hi'n amlwg ei bod hi wedi.

Funudau'n ddiweddarach ac roedd gobeithion yr Eidal o unioni'r sgôr wedi chwalu.

Eiliad o athrylith gan Jamie Roberts arweiniodd at y cais wedi iddo weld bwlch yn amddiffyn y gleision fyddai wedi bod yn anweledig i unrhyw chwaraewr arall.

Scott Williams orffennodd y symudiad gyda'i seithfed cais dros ei wlad.

Cafodd yr ymwelwyr ddechrau perffaith i'r ail hanner. Roedd amddiffyn Cymru yn cysgu ac fe lwyddodd Campagnaro i gyrraedd cic Sarto cyn neb arall.

Roedd y dyfarnwr eisiau ei gweld hi eto, cyn iddo benderfynu rhoi y cais. Roedd peth anghytuno ynglŷn ag oedd Campagnaro wedi pasio'r bêl ymlaen yn gynharach yn y symudiad.

Methodd Allan a throsi er mawr rwystredigaeth i'w gyd-Eidalwyr. 17-8 oedd y sgôr. Fe fethodd Halfpenny gic funudau wedyn er mwyn cydbwyso pethau. Ond fe fethodd Allan un arall yn fuan wedyn eto, wrth i gyfloedd gael eu methu gan y ddau dîm.

Croeso i Warburton

Ffynhonnell y llun, BBC Sport
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhediad Priestland yn un o uchafbwyntiau'r gêm

Daeth Priestland yn agos iawn gyda rhediad arbennig wnaeth i'w wrthwynebwyr edrych fel amaturiaid, ond llwyddodd o ddim i fynd â hi'r holl ffordd.

Daeth bloedd fwyaf y dyrfa wedi 64 munud wrth i'r hen ffefryn a'r capten (pan mae'n ffit) ymuno â'r gêm yn lle Dan Lydiate.

Roedd Sam Warburton amlwg yn falch o glywed y gefnogaeth wedi i lawer ei feirniadu'n hallt yn ddiweddar am ei benderfyniad i arwyddo cytundeb canolog gydag Undeb Rygbi Cymru.

Ond doedd ei dîm ddim yn edrych yn gyfforddus, er gwaetha cic arall gan Halfpenny i'w gwneud hi'n 20-7.

Fe wnaeth yr Eidal iddyn nhw dalu am eu diffyg dychymyg gydag ychydig dros ddeng munud ar ôl ar y cloc.

Halfpenny oedd ar fai yma wrth iddo geisio pàs oedd llawer rhy hir. Roedd Campagnaro yn effro ac fe ddaliodd y bel a'i rhedeg yr holl ffordd i ben y cae i sgorio'r cais.

Roedd y cefnwr yn amlwg yn anhapus efo fo'i hyn, a ni wnaeth gweld Allan yn lleihau'r bwlch i 20-15 helpu ei stad feddyliodd.

Ond doedd y gêm ddim o fewn eu cyrraedd am fwy nag ychydig funudau, gyda chic gosb i Gymru'n ei gwneud hi'n 23-15.

Roedd y deng munud olaf yn flêr wrth i nifer o droseddau arafu'r gêm i lawr ac roedd y chwaraewyr yn amlwg yn falch o glywed y chwiban olaf.

Mae record cartref dilychwin Cymru'n erbyn yr Eidal yn parhau, ond bydd raid iddyn nhw chwarae'n llawer, llawer os ydyn nhw am guro Ffrainc a Lloegr.

Cymru v Yr Eidal: Timau

Cymru: L Halfpenny; A Cuthbert, S Williams, J Roberts, G North; R Priestland, M Phillips; P James, R Hibbard, A Jones, L Charteris, A-W Jones (capt), D Lydiate, J Tipuric, T Faletau.

Eilyddion: K Owens, R Bevington, R Jones, A Coombs, S Warburton, R Webb, J Hook, L Williams.

Yr Eidal: L McLean; A Esposito, M Campagnaro, A Sgarbi, L Sarto; T Allan, E Gori; M Rizzo, L Ghiraldini, M Castrogiovanni, Q Geldenhuys, M Bortolami, A Zanni, M Bergamasco, S Parisse (capt).

Eilyddion: D Giazzon, A De Marchi, L Cittadini, J Furno, F Minto, T Botes, L Orquera, T Iannone.

Dyfarnwr: John Lacey (Iwerddon).

Hefyd gan y BBC