Bwyty Bryn Williams 'ar y ffordd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Williams yn un o gogyddion enwocaf Prydain

Mae'n debyg y bydd bwyty'r cogydd enwog Bryn Williams yn agor ym Mae Colwyn, er gwaetha'r oedi.

Roedd disgwyl iddo agor ym mis Tachwedd, ac yna ym mis Ionawr - does dim amser agor pendant newydd wedi ei gyhoeddi ond dyw hynny ddim yn golygu bod y cynlluniau wedi cael eu canslo, yn ôl y cyngor.

Mae'r cyngor yn dweud mai "materion cyfreithiol" yw gwraidd y broblem, ond bod y cynlluniau ar gyfer y bwyty'n parhau i gael eu datblygu.

Dywedodd Graham Rees, sy'n gyfrifol am faterion marchnata a thwristiaeth ar gabinet y cyngor: "Gallaf eich sicrhau fod Bryn yn dod yma.

"Roeddwn ym Mhorth Eirias yn ddiweddar a gwelais y bocsys o ddodrefn o eiddo Bryn, felly mae'n barod i symud mewn unwaith mae'r materion cyfreithlon wedi cael eu datrys.

"Mae hi wedi bod yn gymhleth gorffen y trefniadau ar gyfer prydles ar gyfer rhan bistro Porth Eirias oherwydd ei fod yn adeilad newydd ar dir oedd unwaith yn rhan o'r blaendraeth.

"Ond mae'r gwaith papur bellach gyda'r cyfreithwyr felly rwy'n gobeithio gweld pethau'n symud yn o fuan.

"Bydd bistro Bryn yn newyddion gwych i Fae Colwyn. Pan fydd yn digwydd, bydd wedi bod gwerth yr aros."

Hwn fydd busnes cyntaf i Mr Williams ei agor tu allan i Lundain lle mae ei fwyty Odette's yn boblogaidd iawn.

Mae ei fwyty newydd yn rhan bwysig o'r cynlluniau ar gyfer Porth Eirias, wnaeth agor ym Medi 2013 ac sy'n cynnwys canolfan chwaraeon dŵr a thraeth.

Mae Mr Williams wedi dweud yn y gorffennol ei fod yn gyndyn o fynd drwy ei yrfa "heb goginio yng Nghymru".