Mwy o honiadau o gam-drin rhywiol

The former Cyntwell High School school Image copyright Other
Image caption Ysgol Uwchradd Cyntwell sydd bellach wedi cau

Mae cyfreithwyr sy'n cynrychioli dynion sy'n honni iddyn nhw gael eu cam-drin yn rhywiol gan athro o Gaerdydd yn y 60au a'r 70au yn dweud eu bod nhw'n edrych ar 10 o achosion newydd posib.

Mae hynny'n golygu fod dros 20 o bobl wedi gwneud honiadau yn erbyn David Leighton Davies erbyn hyn.

Fe wnaeth BBC Cymru ddatgelu bod Cyngor Caerdydd wedi talu dros £350,000 i saith o ddynion ers 2011, wedi iddyn nhw honni fod Davies wedi eu cam-drin yn Ysgol Uwchradd Cyntwell yn ardal Trelái.

Yn ôl y cyngor cafodd yr hawliadau eu setlo gan yswirwyr ond nid oedd hyn yn golygu bod unrhyw gydnabyddiaeth wedi ei wneud ynglŷn â bai.

Mae'r honiadau yn amrywio mewn difrifoldeb, o gyffwrdd rhywiol i dreisio.

'Methu ymdopi'

Gall y BBC ddatgelu bod rhai o'r honiadau yn ymwneud â chyfnod Davies fel athro yn Ysgol Uwchradd Glyn Derw. Buodd yn dysgu yno ar ôl i Ysgol Uwchradd Cyntwell gau.

Cafodd Davies ei farnu'n euog o droseddau rhywiol yn erbyn tri bachgen 15 oed yn 1977 a bu farw'n fuan wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar yn 1980.

Nid yn yr ysgol wnaeth yr ymosodiadau yno ddigwydd.

Mae un o'r dynion sydd wedi cysylltu â chyfreithwyr ar ôl i'r stori gael ei darlledu'n wreiddiol yn honni bod Davies wedi ei gam-drin yn rhywiol yn Glyn Derw ac yn ei gartref.

Dywedodd y dyn wrth BBC Cymru: "Fe wnaeth i mi dynnu'n ôl i fewn i fi fy hun ac fe wnaeth fy ngwaith ysgol ddioddef.

"Ar y pryd roeddwn i'n gwneud yn dda, mae'r adroddiadau dal gen i, ond fe wnes i adael yr ysgol heb unrhyw gymwysterau o gwbl.

"Ac roedd ochr emosiynol y peth yn hollol, hollol... yn gur pen. Doeddwn i ddim yn gwybod sut i ymdopi.

'Eisiau rhedeg i ffwrdd'

"Fe wnes i hyd yn oed ymweld â chaplan a siarad gyda meddyg am y peth. Llwyddais i gael fy nghyfeirio ar gyfer cwnselo oherwydd ei fod mor ddwys.

"Roedd yn gwneud i chi deimlo fel eich bod chi eisiau rhedeg i ffwrdd drwy'r adeg gan fod pobl yn siarad amdanoch chi drwy'r adeg.

"Ac roedd y pwysau'n golygu mod i methu ag aros i adael yr ysgol a dechrau gweithio gan redeg i ffwrdd oddi wrth bawb a phopeth.

"Fe wnaeth o effeithio ar fy nghwsg. Iselder hefyd mwy na thebyg. Doedd cael perthynas gyda phobl ddim i'w weld yn gweithio.

"Roedd yn ddiawl o groes i'w chario am yr holl flynyddoedd yna."

Dywedodd wrth BBC Cymru ei fod wedi cael sioc pan glywodd am ddarllediad y stori ym mis Rhagfyr.

"'Wow' meddaf fi wrth fy hun. Roeddwn i wedi cael sioc ac wedi'n synnu. Dydw i ddim yn credu ei fod wedi cymryd yr holl flynyddoedd yma i hyn ddod allan o'r diwedd.

"Rydych yn clywed am bobl eraill yn cam-ddefnyddio eu sefyllfa ond gyda'r person yma mae o wedi cael ei gadw mor ddistaw fel mai ond nawr, wedi 30, 40 o flynyddoedd, mae'n dod allan."

Ychwanegodd y dyn: "Ni ddylai o wedi gwneud y pethau wnaeth o.

"Os fyddai o'n fyw byddai rhaid i chdi ofyn pam iddo. Pam, pam?"

Straeon perthnasol