Mwy o honiadau o gam-drin rhywiol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Uwchradd Cyntwell sydd bellach wedi cau

Mae cyfreithwyr sy'n cynrychioli dynion sy'n honni iddyn nhw gael eu cam-drin yn rhywiol gan athro o Gaerdydd yn y 60au a'r 70au yn dweud eu bod nhw'n edrych ar 10 o achosion newydd posib.

Mae hynny'n golygu fod dros 20 o bobl wedi gwneud honiadau yn erbyn David Leighton Davies erbyn hyn.

Fe wnaeth BBC Cymru ddatgelu bod Cyngor Caerdydd wedi talu dros £350,000 i saith o ddynion ers 2011, wedi iddyn nhw honni fod Davies wedi eu cam-drin yn Ysgol Uwchradd Cyntwell yn ardal Trelái.

Yn ôl y cyngor cafodd yr hawliadau eu setlo gan yswirwyr ond nid oedd hyn yn golygu bod unrhyw gydnabyddiaeth wedi ei wneud ynglŷn â bai.

Mae'r honiadau yn amrywio mewn difrifoldeb, o gyffwrdd rhywiol i dreisio.

'Methu ymdopi'

Gall y BBC ddatgelu bod rhai o'r honiadau yn ymwneud â chyfnod Davies fel athro yn Ysgol Uwchradd Glyn Derw. Buodd yn dysgu yno ar ôl i Ysgol Uwchradd Cyntwell gau.

Cafodd Davies ei farnu'n euog o droseddau rhywiol yn erbyn tri bachgen 15 oed yn 1977 a bu farw'n fuan wedi iddo gael ei ryddhau o'r carchar yn 1980.

Nid yn yr ysgol wnaeth yr ymosodiadau yno ddigwydd.

Mae un o'r dynion sydd wedi cysylltu â chyfreithwyr ar ôl i'r stori gael ei darlledu'n wreiddiol yn honni bod Davies wedi ei gam-drin yn rhywiol yn Glyn Derw ac yn ei gartref.

Dywedodd y dyn wrth BBC Cymru: "Fe wnaeth i mi dynnu'n ôl i fewn i fi fy hun ac fe wnaeth fy ngwaith ysgol ddioddef.

"Ar y pryd roeddwn i'n gwneud yn dda, mae'r adroddiadau dal gen i, ond fe wnes i adael yr ysgol heb unrhyw gymwysterau o gwbl.

"Ac roedd ochr emosiynol y peth yn hollol, hollol... yn gur pen. Doeddwn i ddim yn gwybod sut i ymdopi.

'Eisiau rhedeg i ffwrdd'

"Fe wnes i hyd yn oed ymweld â chaplan a siarad gyda meddyg am y peth. Llwyddais i gael fy nghyfeirio ar gyfer cwnselo oherwydd ei fod mor ddwys.

"Roedd yn gwneud i chi deimlo fel eich bod chi eisiau rhedeg i ffwrdd drwy'r adeg gan fod pobl yn siarad amdanoch chi drwy'r adeg.

"Ac roedd y pwysau'n golygu mod i methu ag aros i adael yr ysgol a dechrau gweithio gan redeg i ffwrdd oddi wrth bawb a phopeth.

"Fe wnaeth o effeithio ar fy nghwsg. Iselder hefyd mwy na thebyg. Doedd cael perthynas gyda phobl ddim i'w weld yn gweithio.

"Roedd yn ddiawl o groes i'w chario am yr holl flynyddoedd yna."

Dywedodd wrth BBC Cymru ei fod wedi cael sioc pan glywodd am ddarllediad y stori ym mis Rhagfyr.

"'Wow' meddaf fi wrth fy hun. Roeddwn i wedi cael sioc ac wedi'n synnu. Dydw i ddim yn credu ei fod wedi cymryd yr holl flynyddoedd yma i hyn ddod allan o'r diwedd.

"Rydych yn clywed am bobl eraill yn cam-ddefnyddio eu sefyllfa ond gyda'r person yma mae o wedi cael ei gadw mor ddistaw fel mai ond nawr, wedi 30, 40 o flynyddoedd, mae'n dod allan."

Ychwanegodd y dyn: "Ni ddylai o wedi gwneud y pethau wnaeth o.

"Os fyddai o'n fyw byddai rhaid i chdi ofyn pam iddo. Pam, pam?"

Straeon perthnasol