Ann Clwyd ddim yn sefyll eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC Elvis
Disgrifiad o’r llun,
Ann Clwyd AS

Mae Aelod Seneddol Cwm Cynon, Ann Clwyd wedi cyhoeddi na fydd hi'n sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Mae hi wedi cynrychioli'r sedd dros y blaid Lafur ers 30 mlynedd.

Yn 76 oed fe lwyddodd i gipio'r sedd mewn is-etholiad yn 1984.

Cyn hynny roedd hi'n Aelod Seneddol Ewropeaidd dros Orllewin a Chanolbarth Cymru.

Fe wnaeth hi ddatgan ei phenderfyniad i'r blaid Lafur yn lleol yng Nghwm Cynon ddydd Gwener, ar ôl yn gyntaf rhoi gwybod i arweinydd y blaid Ed Miliband.

Dywedodd fod gwneud y swydd am amser mor hir wedi bod yn anrhydedd.

"Rwyf yn parhau a digon o egni ar ôl i ymladd am well gwasanaeth iechyd i bobl Cymru ac i sicrhau fod y system iechyd yn gwella drwy'r Deyrnas Unedig."

Brwydro

Fe gafodd Ms Clwyd ei phenodi yn ddiweddar gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i arwain ymchwiliad i'r modd y mae'r Gwasanaeth Iechyd yn ymdrin â chwynion.

Disgrifiad,
Ann Clwyd yn cael ei holi ar y Post Cynta

Daeth ei phenodiad ar ôl iddi ddatgelu mewn cyfweliad gyda'r BBC yn Rhagfyr 2012 y gofal gwael i'w diweddar wr ei dderbyn tra yn yr ysbyty.

"Rwy'n dal i dderbyn llythyrau a negeseuon e-bost, felly byddaf yn parhau i frwydro ar ran pobl.

"Rwy'n gobeithio fod fy niweddar ŵr Owen Roberts yn gallu fy nghlywed - rwy'n gwybod y byddai'n fy nghefnogi."

Yn ystod ei gyrfa cafodd ei phenodi yn llysgennad arbennig i Irac gan y cyn brif weinidog Tony Blair.

"Byddaf yn parhau i leisio barn ar faterion cartref a materion tramor, yn enwedig hawliau dynol," meddai.