Marwolaeth dyn: anesboniadwy

  • Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliadau yn parhau ar ôl i ddyn gael ei ddarganfod yn anymwybodol mewn maes parcio.

Cafodd y dyn 39 oed o Gwmbrân ei ddarganfod tua 8 yb ddydd Sadwrn yn ardal St Dials o'r dref.

Mi fuodd farw tua 4yh yn Ysbyty Gwent yng Nghasnewydd.

Mae'r heddlu yn dweud bod ei farwolaeth yn cael ei drin fel un nad ydyn nhw'n gallu esbonio.