Nida: Mwy na 50 o alwadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nida Naseer wedi bod ar goll ers diwedd mis Rhagfyr

Mae Heddlu Gwent wedi derbyn dros 50 o alwadau ffôn gan bobl yn honni eu bod nhw wedi gweld Nida Naseer.

Aeth hi ar goll o'i chartref yng Nghasnewydd ar Ragfyr 28 wedi iddi fynd â'r biniau y tu allan i'w thŷ yn ardal Pillgwenlli.

Er y galwadau ffôn o ledled Prydain, dyw swyddogion heb allu dod o hyd i'r ddynes ifanc.

Ers i Nida ddiflannu, mae 545 o ymholiadau wedi eu lansio a 114 o ddatganiadau wedi eu nodi.

Arbenigwyr ieithoedd

Fore Mawrth, Chwefror 4, bydd arbenigwyr ieithoedd Urdu a Punjabi o Heddluoedd Maenceinion, Thames Valley a Llundain yn cyrraedd i helpu'r ymchwiliad.

Mae'r heddlu wedi bod o ddrws i ddrws ar 12 stryd yn yr ardal lle aeth Nida ar goll, ac mae rhybudd i gadw llygad amdani ymhob porthladd ym Mhrydain.

Ar BBC 5live fore Llun dywedodd ei theulu bod Ms Naseer, 19 oed, yn drist am nad oedd hi'n cael mynd i'r brifysgol ac yn genfigennus o ffrind oedd wedi cael caniatâd i aros yn y wlad, a chael cartref newydd.

'Cyfle'

Dywedodd ei chwaer: "Roedd hi'n genfigennus ac yn meddwl - 'pam dydw i ddim yn cael y cyfle sydd gan y ferch yma?' - ac yna wnaeth hi adael".

Doedd Ms Naseer ddim yn gwisgo unrhyw esgidiau na chôt pan ddiflannodd o'i chartref ym mis Rhagfyr.

Dywedodd ei theulu nad oedd ganddi ffôn symudol nac unrhyw arian.

Symudodd y teulu o Bacistan bum mlynedd yn ôl ond cafodd eu cais am loches ei wrthod y llynedd.

Oherwydd hynny, doedd Ms Naseer ddim yn cael mynd i'r brifysgol, rhywbeth y mae ei chwaer yn credu wnaeth iddi adael.

Straeon perthnasol