'Nida yn teimlo'n isel ac yn genfigennus' medd ei theulu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nida Naseer wedi bod ar goll ers diwedd mis Rhagfyr

Mae teulu merch sydd wedi bod ar goll ers dros fis wedi dweud ei bod hi'n dioddef o iselder, ac yn genfigennus o ferch arall cyn iddi ddiflannu.

Aeth Nida Naseer ar goll o'i chartref yng Nghasnewydd ar Ragfyr 28 wedi iddi fynd a'r biniau y tu allan i'w thŷ yn ardal Pillgwenlli o Gasnewydd.

Yn siarad ar 5live, dywedodd ei theulu bod Ms Naseer, 19, yn drist am nad oedd hi'n cael mynd i'r brifysgol, ac yn genfigenus o ffrind oedd wedi cael caniatad i aros yn y wlad, a chael cartref newydd.

Dywedodd ei chwaer: "Roedd hi'n genfigennus ac yn meddwl - 'pam dydw i ddim yn cael y cyfle sydd gan y ferch yma?' - ac yna wnaeth hi adael".

'Wedi ypsetio'

Doedd Ms Naseer ddim yn gwisgo unrhyw esgidiau na chôt pan ddiflannodd o'i chartref ym mis Rhagfyr.

Dywedodd ei theulu nad oedd ganddi ei ffôn symudol nac unrhyw arian.

Symudodd y teulu o Bacistan bum mlynedd yn ôl, ond cafodd eu cais am loches ei wrthod y llynedd.

Oherwydd hynny, doedd Ms Naseer ddim yn cael mynd i'r brifysgol, rhywbeth y mae ei chwaer yn credu wnaeth iddi adael.

"Ydw, dwi'n meddwl bod hynny'n reswm," meddai Shamyla Naseer, "oherwydd roedd Nida yn siarad am y brifysgol yn aml, ac am ei gyrfa".

"Roedd hi wedi ypsetio am fethu mynd i'r brifysgol.

"Roedd hi'n teimlo'n isel am ddwy flynedd, a pan mae rhywun yn teimlo'n isel dydyn nhw ddim yn meddwl am eu hesgidiau neu ffrog, dydyn nhw ddim yn meddwl am ddim byd.

"Dydyn nhw ddim yn meddwl am eu teulu. Dim ond yr hyn maen nhw eisiau."

Cenfigen

Mae Shamyla Naseer hefyd yn credu bod ei chwaer wedi teimlo'n genfigennus o ffrind oedd wedi cael caniatâd i aros yn y wlad, ac wedi symud i gartref newydd.

"Aethon ni i dŷ ffrind yn ddiweddar, ac mae hi wedi cael statws, a thŷ da - ac roedd hi (Nida) wedi teimlo'n genfigennus.

"Pan ddaeth hi adre roedd hi'n siarad am hynny - ac yn siarad am y brifysgol a'i gyrfa.

"Roedd hynny wedi ei gwneud hi'n fwy ypset.

"Roedd hi'n genfigennus ac yn meddwl - 'pam dydw i ddim yn cael y cyfle sydd gan y ferch yma?' - ac yna wnaeth hi adael."

Er i'r heddlu wneud sawl apêl i Ms Naseer ddychwelyd, does dim gwybodaeth newydd amdani hyd yn hyn.

Fe wnaeth ei theulu apelio mewn fideo gafodd ei gyhoeddi ddiwedd mis Ionawr, ond mae'r chwilio yn parhau 38 diwrnod wedi ei diflaniad.

Mae gan Nida wallt hir du ac mae hi'n 5 troedfedd 3 modfedd o daldra.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101.