Damwain: heddlu'n apelio am dystion

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi i ddyn 73 oed gael anafiadau difrifol nos Sadwrn.

Roedd y ddamwain yn Shotton, Sir y Fflint.

Tarodd fan Renault Trafic fen y dyn yn Central Drive, Aston, am 6.45pm.

Dywedodd yr heddlu nad oedd ei fywyd mewn perygl.

Dylai tystion ffonio'r Cwnstabl Christensen (601) ar 101, gan ddyfynnu R015433.