Uned ddamweiniau: Nifer fawr o gleifion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ers 48 o oriau mae llawer o gleifion wedi bod yn yr uned ddamweiniau

Mae bwrdd iechyd wedi gofyn i bobl leol ystyried yn ofalus cyn mynd i uned ddamweiniau ac achosion brys oherwydd nifer fawr o gleifion.

Ers 48 o oriau mae llawer o gleifion wedi bod yn uned ddamweiniau Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Meddygol Dr Graham Shortland: "Mae'r ysbyty wedi ymdopi â'r cynnydd yn ystod misoedd y gaeaf ond mae nifer y rhai sydd angen gofal aciwt wedi codi'n sylweddol ers 48 o oriau.

"Mae'r cleifion mwyaf sâl yn cael sylw'n gyflym a does dim oedi sylweddol i ambiwlansys ond rydym yn gofyn i bobl leol ein helpu.

"Ni ddylen nhw ddod i'r uned ddamweiniau yn achos mân glefydau neu anafiadau.

"Mae modd iddyn nhw gael cyngor oddi wrth Galw Iechyd Cymru, meddyg teulu neu fferyllydd.

"Os ydyn nhw'n dod i'r uned bydd rhaid aros am driniaeth gan ein bod yn canolbwyntio ar y rhai â'r angen clinigol mwyaf."

Straeon perthnasol