£1.8m i unedau dialysis y gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu uned ddialysis dros dro yn Ysbyty Alltwen yn Nhremadog ers 2009

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi £1.8 miliwn o gyllid ychwanegol tuag at unedau dialysis yn y gogledd-orllewin.

Fe fydd yr arian ar gael dros y ddwy flynedd nesaf i adnewyddu a gwella Uned Elidir yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor, a sefydlu is-uned barhaol yn Ysbyty Alltwen yn Nhremadog.

Pan agorwyd Ysbyty Alltwen yn 2009 fe gafodd uned ddialysis dros dro ei ganoli yno, ac er bod cynllun wedi bod ar y gweill i wneud yr uned yn barhaol ers Mai 2011, ni chafodd y cynllun yna ei gymeradwyo'n ffurfiol.

Bydd gan yr is-uned newydd yn Nhremadog chwech o gorlannau dialysis mewn mannau agored a thair arall mewn man ar wahân. Fe fydd gan yr is-uned newydd fynedfa ei hun.

Ym Mangor bydd yr uned sy'n cael ei hadnewyddu yn cynnwys 15 o gorlannau dialysis ac un man ar wahân. Bydd yno hefyd ystafell hyfforddi, ystafell driniaeth, cyfleusterau penodedig i staff ac ystafelloedd aros o safon well.

'Lleddfu'r pwysau'

Wrth gyhoeddi'r arian dywedodd Mr Drakeford: "Bydd yr uned barhaol yn Alltwen, a'r gwasanaeth estynedig yn Ysbyty Gwynedd sy'n cael ei adnewyddu, yn gwella cyfleusterau dialysis arennol yn ardal y gogledd-orllewin.

"Bydd hynny o fudd i gleifion ac i staff. Bydd hefyd yn helpu i leihau'r amser teithio i'r cleifion hynny â chlefyd arennol sy'n byw ym Meirionnydd a Dwyfor, gan y byddai'r uned yn Alltwen yn gyfleus iddynt.

"Yn ychwanegol at hynny, bydd yn helpu i leddfu'r pwysau ar yr uned ddialysis yn Ysbyty Gwynedd."

Mae disgwyl i'r gwaith ar yr uned newydd gychwyn yn ystod mis Chwefror, ac iddo gael ei gwblhau ym mis Chwefror 2015.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol