Gweithwyr cyngor i brotestio

  • Cyhoeddwyd
Arian
Disgrifiad o’r llun,
Graddfa 'cyflog byw' y tu allan i Lundain yw £7.65 yr awr

Bydd gweithwyr llywodraeth leol o dri undeb ar draws Cymru yn cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau i brotestio yn erbyn cyflogau isel ddydd Mawrth.

Fe ddywed yr undebau bod dros hanner miliwn o weithwyr ar draws y DU yn ennill llai na'r 'Cyflog Byw', a miliwn yn ennill llai na'r trothwy 'cyflog isel' o £21,000 a ddynodwyd gan y llywodraeth glymblaid yn San Steffan.

Y raddfa o 'Gyflog Byw' y tu allan i Lundain yw £7.65 yr awr, ac mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn y gorffennol eu bod yn cefnogi'r syniad o 'Gyflog Byw' fel ffordd o fynd i'r afael â "rhai o'r materion sydd yn gysylltiedig â thal isel a thlodi incwm".

Fe gafodd cyflogau gweithwyr llywodraeth leol eu rhewi rhwng 2010 a 2013, ac fe gawson nhw godiad cyflog o 1% y llynedd.

Nifer o ganolfannau

Mae'r undebau - Unite, Unsain a'r GMB - nawr yn dweud bod angen codiad o £1.20 yr awr er mwyn dod ag enillion y gweithwyr sydd ar y cyflogau isaf i fyny i lefel 'Cyflog Byw'.

Fel rhan o'r gweithredu ddydd Mawrth bydd gweithwyr yn gadael y gwaith yn ystod amser cinio er mwyn cynnal protestiadau y tu allan i adeiladau cyngor.

Bydd aelodau'r undebau hefyd yn dosbarthu taflenni i'r cyhoedd y tu allan i bum adeilad yng Nghymru, sef Wrecsam, Caerffili, Ceredigion (i gyd am 1:00pm), Bro Morgannwg (12:30pm) ac Abertawe (4:30pm).

'Banciau bwyd'

Dywedodd Dominic MacAskill, pennaeth llywodraeth leol gydag undeb Unsain Cymru:

"Mae gwleidyddion o bob plaid wedi bod yn son am yr angen i ddod â chyflog isel i ben a chyflwyno'r Cyflog Byw.

"Mae'n bryderus iawn clywed straeon o hyd am weithwyr llywodraeth leol yn troi at fanciau bwyd. Mae'r gweithwyr yma wedi gweld gostyngiad o 18% yn eu cyflogau ers i fesurau llymder llywodraeth y DU gael eu cyflwyno.

"Hefyd mae dros 75% o'r gweithlu yn fenywod, ac mae eu cyfraniad nhw wedi cael ei danbrisio'n gyson."

Pan alwodd Cyngres yr Undebau Llafur (TUC) am gyflwyno 'Cyflog Byw' ym mis Tachwedd 2013 dywedodd Gweinidog Llywodraeth Leol Cymru Lesley Griffiths:

"Wrth ddangos ein hymrwymiad i bob gweithiwr yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi'r syniad o gyflog byw fel ffordd o fynd i'r afael a rhai o'r materion sydd yn gysylltiedig â thal isel a thlodi incwm."