Codiad cyflog i weithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cyngor yn trafod y gyllideb ar Chwefror 19

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd 3,000 o weithwyr ar gyflogau isel yn derbyn codiad cyflog o 4.56%.

Yn ôl Bwrdd Gweithredol y cyngor byddai'n golygu cost o £315,000 ac yn dod i rym ym mis Ebrill pe bai'n cael sêl bendith y cyngor llawn.

Daw'r cyhoeddiad wrth i'r cyngor ystyried gwahanol gynlluniau i geisio arbed £30 miliwn dros gyfnod o dair blynedd.

Ar hyn o bryd mae canllawiau cyllid y cyngor yn caniatáu codiad cyflog o 1% i holl staff y cyngor.

Byddai caniatáu codiad uwch i rai o'r staff yn golygu newid yn y gyllideb.

Fe fydd y cyngor llawn yn trafod y gyllideb newydd ar Chwefror 19.

"Fe fyddai'r newidiadau yn sicrhau bod miloedd o staff sy'n derbyn y cyflogau isaf un yn cael codiad uwch na'r 1% oedd wedi ei gymeradwyo ar gyfer staff yn y sector cyhoeddus," meddai arweinydd y cyngor, Kevin Madge.