Torri cyllid addysg ieithoedd modern

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae CILT Cymru yn hybu ac yn cynnig adnoddau dysgu ieithoedd modern i ysgolion cynradd ac uwchradd.

Mi fydd cyllid y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd, CILT Cymru, yn cael ei gwtogi o £600,000 i £200,000 yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae BBC Cymru wedi cael ar ddeall bod deg aelod o staff y ganolfan, sydd wedi'u sefydlu yn adeilad CBAC yng Nghaerdydd, wedi derbyn tri mis o rybudd i adael eu gwaith.

Mae'r ganolfan yn cynnig adnoddau dysgu i hybu'r defnydd a'r dysgu o ieithoedd modern yn ysgolion uwchradd a chynradd Cymru.

Fe fydd yn rhaid iddyn nhw gynllunio cynnig i Lywodraeth Cymru ar ba fath o wasanaethau y gallan nhw eu cynnig gyda'r nawdd is.

Yn ôl datganiad ar wefan CILT Cymru, maen nhw'n dweud eu bod wedi llwyddo i gynnig cefnogaeth addysgu eang ar gyfer ieithoedd modern ers 2002.

'Edrych ymlaen'

"Mae'r ganolfan wedi cael budd o weithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid nawdd hyd yma, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y Cyngor Prydeinig, yr Academi Brydeinig, y Swyddfa Comisiwn Ewropeaidd a CBAC ei hun, ac mae'n edrych ymlaen at barhau i gydweithio gyda nhw yn y dyfodol."

"Mae CILT Cymru nawr yn adolygu effaith y cyfyngiad newydd ar y gyllideb ar eu gwaith yn y dyfodol tra'n parhau gyda'u hymrwymiad i ddysgu ieithoedd modern mewn addysg gynradd ac uwchradd."

Maen nhw'n dweud eu bod am ddarganfod beth yw safiad Llywodraeth Cymru ar ddysgu ieithoedd modern yng Nghymru erbyn hyn, a beth fydd effaith y newid hwn ar Fagloriaeth Cymru.

Ymateb Llywodraeth Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Gyda thoriadau i'n cyllid, 'dy ni wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd.

"Mae'n anffodus ein bod ni wedi gorfod torri grant CILT ar gyfer 2014-15, ond mae'n rhaid i ni sicrhau bod buddsoddiad yn parhau i gefnogi'r agenda rhifedd, llythrennedd a chau'r bwlch.

"'Dy ni'n sylwi mor bwysig yw hi i'n pobl ifanc ni fedru iaith dramor fodern - mae dysgu un yn orfodol yng nghyfnod allweddol tri.

"Rydyn ni'n dal i gynnig cyrsiau yng nghyfnod allweddol pedwar ac mewn addysg ôl 16 ledled Cymru, a 'dy ni wastad yn edrych ar ffyrdd newydd i wella'r niferoedd sy'n dewis y pynciau yn y blynyddoedd i ddod.

"Dyw dysgu iaith dramor fodern ddim yn orfodol mewn ysgolion cynradd ond dylid nodi fod pob plentyn yn dysgu'r Gymraeg yng Nghymru.

"Bydd arolwg y Cwricwlwm a'r Asesiad yn edrych ar ieithoedd tramor modern yn ystod ail ran yr arolwg."

Straeon perthnasol