Crynhoi achos llofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Steven Daniel Williams yn gwadu trywanu Joanna Hall.

Mae'r barnwr yn Llys y Goron Abertawe wedi bod yn crynhoi'r achos yn erbyn dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio dynes yn Ninbych-y-pysgod y llynedd.

Mae Steven Daniel Williams, 31 oed, yn gwadu'r cyhuddiad.

Dywedodd y barnwr, Mrs Ustus Davies, bod yn rhaid i aelodau'r rheithgor benderfynu yn gyntaf ai Steven Williams oedd yn gyfrifol am drywanu Joanna Hall 40 o weithiau yn ei fflat yn Ninbych-y-pysgod fis Mawrth y llynedd.

Os ydyn nhw'n sicr mai fo wnaeth, a'i fod o hyd yn oed yn ei ddiod wedi bwriadu ei hanafu hi, mae'n rhaid iddyn nhw ei gael yn euog o'i llofruddiaeth.

Ond, os nad ydyn nhw'n sicr ei fod o wedi bwriadu ei lladd hi neu achosi anafiadau difrifol iawn iddi, mi fydd yn rhaid iddyn nhw ei gael yn euog o ddynladdiad.

Mae Steven Williams yn mynnu nad y fo ymosododd ar Joanna Hall.

Mae'n mynnu ei fod wedi gadael ei fflat er mwyn mynd i'r siop i brynu potel o whisgi, a'i fod wedi'i darganfod hi wedi'i hanafu pan ddychwelodd.

Mae o yn gwadu llofruddiaeth ac mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol