Gwahardd E-sigarennau i bobl dan 18 oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae arbenigwyr yn rhybuddio nad oes neb yn gwybod eto pa niwed y gallai'r dyfeisiau yma eu hachosi.

Fe fydd cynlluniau i wahardd plant a phobl ifanc dan 18 oed yn Lloegr rhag prynu sigarennau electronig yn berthnasol i Gymru hefyd.

Mae'r symud yn dod wedi i aelodau'r Cynulliad ym Mae Caerdydd gytuno i'r cynnig sy'n caniatáu i gyfraith San Steffan gyflwyno gwaharddiad yng Nghymru yn ogystal â Lloegr.

Mae arbenigwyr yn rhybuddio nad oes neb yn gwybod eto pa niwed y gallai'r dyfeisiau yma eu hachosi.

Maen nhw'n poeni y gallai e-sigarennau, sy'n cael eu defnyddio gan oddeutu 1.3m o bobl ym Mhrydain, fod yn annog pobl ifanc i ddechrau ysmygu.

Mae'r dyfeisiau, sy'n cael eu pweru gan fatris, yn cynnwys ychydig o nicotin ac yn rhyddhau anwedd dwr i ddynwared y teimlad a golwg ysmygu.

Mae'r anwedd yn cael ei ystyried yn llawer llai niweidiol na mwg sigarét a does dim sylweddau peryglus ynddo megis tar.

'Symud ymlaen'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford: "Nid ydym am weld ein pobl ifanc yn defnyddio'r rhain ac yn symud ymlaen i ddefnyddio rhywbeth tipyn gwaeth".

"Mae'r cynigion sydd o flaen y Cynulliad heddiw, yn fy marn i, yn ymarferol, yn gymesur a, lle mae e-sigarennau mewn cwestiwn, yn rhagofalus."

Mae'r newid yn y gyfraith yn cael eu cyflwyno yn San Steffan drwy ddiwygiad i'r Ddeddf Deulu a Phlant.

Fis diwethaf, dywedodd prif swyddog meddygol Lloegr, yr Athro Fonesig Sally Davies, bod "E-sigarennau yn gallu cynhyrchu cemegau gwenwynig ac mae swm y nicotin a chemegau eraill, gan gynnwys cyflasynnau anwedd, yn amrywio rhwng cynnyrch - gan olygu y gallan nhw fod yn beryglus iawn i iechyd pobl ifanc."

"Ail-normaleiddio'

Dydd Sul, dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Mark Drakeford, ei fod yn poeni bod sigarennau electronig yn "ail - normaleiddio" ysmygu, a'i fod yn credu bod achos i gael rheolau llymach.

Dywedodd wrth raglen Sunday Politics BBC Cymru ei fod yn "bryderus iawn" am y dyfeisiau ond nad oedd yn gwadu honiadau eu bod yn gallu helpu rhai pobl i roi'r gorau i ysmygu.

Straeon perthnasol