Cau tair ward oherwydd haint ym Mhen-y-bont ac Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Wardiau 5 a 6 eu cau i ymwelwyr yn Ysbyty Tywysoges Cymru

Mae tair ward wedi eu cau i ymwelwyr oherwydd dolur rhydd a chwydu.

Dywedodd y bwrdd iechyd fod hyn yn effeithio ar Wardiau 5 a 6 yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont a'r uned penderfyniad clinigol yn Ysbyty Treforys ger Abertawe.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fod y wardiau ar agor i gleifion.

"Dylai unrhywun sy' wedi bod yn sâl yn ddiweddar neu â symptomau ffliw gadw draw," meddai llefarydd.

Dywedodd Dr Push Mangat, y Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro ac Ymgynghorydd Gofal Dwys, fod yr heintiau'n lledu'n gyflym yn y gymuned a bod yr effeithiau'n fwy ar yr ifanc iawn, yr oedrannus a'r rhai â cllefydau cronig.

"Mae achosion yr heintiau'n ychwanegu at y pwysau ar yr ysbytai.

"Raid i ni gyfyngu ar y defnydd o wardiau ac mae'n fwy anodd symud cleifion o'r uned ddamweiniau ac achosion brys."

Dylai pobl oedd yn sâl, meddai, aros gartref am 48 o oriau ar ôl pwl o afiechyd neu ddolur rhydd.