Abertawe'n rhoi'r sac i Laudrup

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bu Michael Laudrup yn rheolwr ar Abertawe am 18 mis, gan ennill Cwpan Capital One y tymor diwethaf

Mae clwb pêl-droed Abertawe wedi diswyddo'u rheolwr Michael Laudrup.

Bydd Garry Monk yn cymryd yr awenau fel prif hyfforddwr ochr yn ochr â hyfforddwr y tîm cyntaf Alan Curtis am y dyfodol rhagweladwy.

Mewn datganiad ar wefan y clwb, dywedodd y cadeirydd Huw Jenkins: "Mae'n benderfyniad yr ydym wedi ei wneud yn anfodlon ond dyma'r penderfyniad gorau er budd Abertawe a'n cefnogwyr."

Mae'r clwb yn y 12fed safle yn yr Uwch Gynghrair ac ond wedi ennill un o'u deg gêm ddiwethaf.

Cafodd y gŵr 49 oed o Ddenmarc ei benodi'n rheolwr ar gytundeb dwy flynedd ym Mehefin 2012.

"Dyma'r tro cyntaf ers bron 10 mlynedd i'r clwb a'u rheolwr wahanu yn y modd yma ond roedd rhaid i ni ddelio â'r ansicrwydd o gwmpas y clwb a dyfodol tymor hir Michael gyda ni," ychwanegodd Jenkins.

"Fe wnes i gyfarfod gyda Michael heddiw mewn ymgais olaf i'w gefnogi a sefydlu ffordd o wella gwaith y tîm y tu ôl i'r llenni er mwyn sicrhau'r canlyniadau sydd eu hangen yn y 14 gêm olaf yn yr Uwchgynghrair.

'Symud ymlaen'

"Ond ar ôl dwys ystyried y ffordd orau ymlaen, roeddwn i'n teimlo ei bod yn annhebygol y byddwn yn medru creu amgylchedd sefydlog yn y clwb a chynhyrchu'r lefel o berfformiad sydd wedi gweithio mor dda i Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf.

"Rhaid i ni nawr rhoi'r ansicrwydd y tu ôl i ni a symud ymlaen fel clwb unedig, ond hefyd cofnodi ein diolch i Michael am y gwaith a wnaeth gyda ni dros y 18 mis diwethaf, ac i ddymuno'n dda iddo i'r dyfodol.

"Gobeithio y bydd ein cefnogwyr yn deall pa mor anodd fu'r cyfnod diweddar i ni, a byddwn yn annog pawb i uno y tu ôl i Garry Monk, y staff a'r chwaraewyr."

Gêm nesaf yr Elyrch fydd un o gemau mwya'r tymor o bosib wrth i Abertawe groesawu Caerdydd i Stadiwm Liberty ddydd Sadwrn.

'Gwers i reolwyr'

Yn siarad ar y Post Cyntaf, dywedodd y sylwebydd, Nic Parry bod y nifer cynyddol o reolwyr sy'n colli eu swyddi yn yr Uwch Gynghrair yn wers i reolwyr.

"Y seithfed y tymor yma, un rheolwr bob 32 diwrnod o'r tymor," meddai.

"David Moyes bellach ydi'r nawfed hiraf sy'n rheoli yn yr Uwch Gynghrair, mae o'n gwbl ryfeddol, mae o'n batrwm ac yn wers i reolwyr. Peidiwch â disgyn allan efo'r bobl sy'n cyfri.

"Fe ddisgynnodd Malky Mackay allan efo'i gadeirydd, ac mae Laudrup wedi gwneud yr un peth. Bai mawr ar Laudrup yn anffodus bod o hefyd wedi gwneud yr un peth hefo chwaraewyr profiadol y clwb.

"Mi oedd yr ysgrifen ar y mur oherwydd hynny, gallu gweld hynny yn y perfformiad ail-hanner yn erbyn West Ham. Yn erbyn 10 dyn, doedden nhw ddim 'isho chwarae i Michael Laudrup."

Dywedodd mai'r pwysau ariannol enfawr sydd ar glybiau i sicrhau eu bod yn aros yn yr Uwch Gynghrair sydd wrth wraidd penderfyniad clybiau i ddiswyddo rheolwyr.

Er nad oes gan yr Elyrch hanes o wneud hynny, dywedodd bod straeon am ffraeo o fewn y tîm yn dangos bod y sefyllfa wedi "dadfeilio" yn y clwb.

"Dydyn nhw ddim yn glwb diamynedd, dydyn nhw ddim yn cael gwared o'r rheolwyr yn y modd yma.

"Y gwir amdani ydi, mi oedd Michael Laudrup yn mynd i fynd ar ddiwedd y tymor beth bynnag, mae hynny'n ansefydlogi pethau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol