Ieithoedd: Beirniadu Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd
cymhwyster

Mae grŵp o aelodau seneddol ac arglwyddi wedi beirniadu penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddiddymu modiwl ieithoedd o Fagloriaeth Cymru.

Mewn llythyr ar y gweinidog addysg Huw Lewis - sydd wedi ei weld gan BBC Cymru - mae'r grŵp yn nodi eu siom, gan ddisgrifio'r penderfyniad fel "cam yn ôl sy'n mynd yn groes i'r dystiolaeth gadarn am yr angen i wella gallu ieithoedd yn y DU".

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn "cryfhau" y Fagloriaeth yn dilyn adolygiad o gymwysterau.

Fe ddywed y llythyr gan Farwnes Coussins, cadeirydd grŵp trawsbleidiol ar ieithoedd modern: "Rydym wedi nodi'r bryderus bod nifer y bobl sy'n rhan o ddysgu ieithoedd tramor modern yng Nghymru yn llai nag mewn unrhyw ran arall o'r DU."

Fe ddaw'r llythyr wrth i Mr Lewis wynebu beirniadaeth gan y Ceidwadwyr ym Mae Caerdydd am gwtogi cyllid i sefydliad sy'n annog plant ysgol i ddysgu iaith arall.

Mae cyllid CILT Cymru wedi cael ei gwtogi o tua £600,000 i tua £200,000 o ddechrau'r flwyddyn ariannol ym mis Ebrill.

Dirywiad

Yn 2005 roedd 12,826 o ddisgyblion yn astudio iaith fodern i lefel TGAU, ond erbyn 2013 roedd y nifer wedi disgyn i 8,601.

Mae nifer y disgyblion sy'n astudio iaith hyd at Lefel A wedi mwy na haneru o 1,467 i 668 dros yr un cyfnod.

Wrth ymateb i'r feirniadaeth o San Steffan am Fagloriaeth Cymru, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Yn dilyn adolygiad o gymwysterau rydym yn cryfhau Bagloriaeth Cymru ac yn cynyddu'r pwyslais ar ddatblygu sgiliau - ar yr un pryd rydym yn sicrhau bod y cymhwyster diwygiedig yn gallu cael ei rheoli.

"Nododd yr adolygiad bod y modiwl iaith bresennol o fewn Bagloriaeth Cymru yn gyfyngedig ac y byddai angen cyfnewid y modiwl am ddewis mwy sylweddol.

"Er na fydd y modiwl iaith yn orfodol i bawb o fewn Bagloriaeth Cymru, bydd yr her ddinasyddiaeth fyd-eang o fewn y cymhwyster diwygiedig yn caniatáu her ieithyddol fydd o ddefnydd go iawn i ddysgwyr.

"Bydd modd felly i ganolfannau fedru darparu ieithoedd tramor modern o fewn y cymhwyster newydd os fyddan nhw'n dymuno gwneud hynny."