Principality: Mwy o forgeisi nag erioed

  • Cyhoeddwyd
Principality
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y Principality £3m yn fwy o elw na'r llynedd

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi cyhoeddi cynnydd sylweddol yn eu helw dros y flwyddyn ddiwethaf.

Fel rhan o'u canlyniadau blynyddol dywedodd y cwmni eu bod wedi gwneud elw cyn treth o £29 miliwn - £3 miliwn yn fwy na'r llynedd.

Y Principality yw cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, a'r chweched mwyaf yn y DU.

Mewn rhan arall o'r canlyniadau, dywedodd y cwmni eu bod wedi gweld cynnydd yn nifer y morgeisi y maen nhw'n eu cynnig.

Yn wir mae'r nifer yna yn uwch nag erioed o'r blaen yn hanes y cwmni.

'Deall pryderon'

Mae'r Principality, ynghyd â nifer o fanciau eraill, wedi dechrau ail-gyflwyno morgeisi 95% i rhai benthycwyr.

Dywed y cwmni bod hynny'n hybu'r farchnad drwy roi cyfle i brynwyr tro cyntaf i brynu tŷ heb fod angen ernes fawr.

Ond mae rhai yn feirniadol o'r polisi, gan ddadlau bod y cyfuniad o gynnig credyd yn hawdd a phrisiau tai sy'n anghynaladwy o uchel wedi chwarae rhan flaenllaw yn yr argyfwng ariannol.

Gwadu hynny mae'r Principality, gyda'u prif weithredwr Graeme Yorston yn dweud fod y cwmni'n parhau yn bwyllog a chall ynglŷn â phwy sy'n cael cynnig benthyciad.

Mae llywodraethau Cymru a'r DU wedi annog banciau a chymdeithasau adeiladu i gynnig morgeisi 95% drwy eu cynlluniau cymorth i brynu.

Dywedodd Mr Yorston: "Rwy'n deall pryderon pobl am forgeisi lle mae canran uchel o fenthyca, ond fel benthycwyr cyfrifol mae'n bwysig i ni sicrhau ein bod yn asesu gallu'r person i dalu'r morgais.

"Rydym yn asesu pawb yn ofalus am eu gallu nid yn unig i dalu'r morgais nawr, ond i barhau i wneud hynny pan fydd graddau llog yn dechrau codi."

Mae Banc Lloegr wedi dweud y byddan nhw'n ystyried codi graddfeydd llog pan fydd diweithdra yn y DU yn disgyn islaw 7%.

Yn y ffigyrau diweddaraf ym mis Ionawr, roedd diweithdra yn y DU ar hyn o bryd yn 7.1%, a 7.2% yng Nghymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol