Perygl o lifogydd gyda mwy o law trwm ar y ffordd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y tonnau yn dod dros yr amddiffynfeydd ym Mae Trearddur

Mae mwy o law trwm wedi taro rhannau o Gymru ddydd Iau gyda'r bygythiad o lifogydd pellach.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi gosod rhybudd melyn o ganol dydd ymlaen tan ddydd Sadwrn ond mae wedi codi'r rhybudd am wyntoedd cryfion.

Am y wybodaeth ddiweddara' am rybuddion llifogydd ledled Cymru, ewch draw i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae'r cyfnod diweddaraf yma o dywydd drwg yn deillio o leoliad y jetlif yn yr atmosffer, sy'n dod â systemau pwysau isel o law trwm a gwyntoedd cryfion.

Ffynhonnell y llun, Tom Martin/Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Tonnau'n chwipio goleudy Porthcawl

Mae'r rhybuddion diweddaraf am law ar gyfer y de yn benodol, ac i'r gogledd tuag at Bowys a Cheredigion, ond mae disgwyl i'r gwyntoedd fod yn ysgafnach.

Mae rhybuddion am lifogydd mewn grym, mewn rhannau o Sir Ddinbych, Powys, Sir Gaerfyrddin a Gwynedd.

Mae hi'n rhagoeli i fod yn sychach ddydd Gwener, ond fe fydd storm arall yn cyrraedd yn ystod y nos ac i mewn i ddydd Sadwrn.

Gwyntoedd 72 m.y.a

Mae Cymru wedi cael ei tharo'n wael gan stormydd garw ers nos Fawrth.

Roedd y gwynt ar ei gryfaf yn cyrraedd 72 milltir yr awr ac roedd llifogydd mewn rhai mannau.

Roedd dros 1000 o gartrefi wedi colli eu cyflenwadau trydan am sbel, a bu'n rhaid i rai ffyrdd a rheilffyrdd gau am gyfnod wedi i goed gwympo ar eu traws.

Fe gafodd un gwr ei gludo i'r ysbyty wedi i goeden gwympo ar ben ei gerbyd.

Clirio'r difrod

Mae'r gwaith clirio ac atgyweirio yn parhau wedi storm nos Fawrth.

Roedd yn rhaid i drenau Arriva gynnig gwasanaeth bws i deithwyr rhwng Llandrindod a Tre'r Clawdd wedi i dirlithriad gau'r linell.

Roedd bagiau tywod wedi cael eu gosod gan Gyngor Powys yn dilyn llifogydd difrifol ar yr A470 rhwng Libanus ac Aberhonddu.

Bu cyngor Sir Benfro yn brysur yn clirio'r cerrig mân oedd wedi'u golchi i'r ffyrdd yn Aberllydan (Broad Haven), Nolton Haven a Dale.

Caewyd llwybr y môrglawdd ym Mae Caerdydd oherwydd y gwynt, felly hefyd llwybr glân y môr Penarth oherwydd llifogydd.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Gwesty Cadwgan yn Nyffryn Ardudwy ei ddifrodi gan goeden

Yng Ngwynedd, fe gafodd Gwesty'r Cadwgan yn Nyffryn Ardudwy ei ddifrodi gan goeden fawr gwympodd a chwalu'r ystafell wydr.

Roedd y gwesty wedi cael ei ddifrodi gan goed yn ystod y stormydd diwethaf hefyd, wedi i dair coeden bytholwyrdd ddinistrio lle chwarae.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol