Dyfodol Plas Madoc yn y fantol

Cyhoeddwyd
Plas MadocFfynhonnell y llun, Wrexham Leader
Disgrifiad o’r llun,
Bu gwrthwynebiad i gau canolfan Plas Madoc ger Wrecsam

Gallai Plas Madoc gau os na all Cyngor Wrecsam ddarganfod rhywun i'w redeg yn eu lle.

Mae'r cyngor yn chwilio am fenter gymdeithasol i redeg y ganolfan hamdden yn Wrecsam.

Mae'r argymhelliad yn ran o adolygiad o ddarpariaeth hamdden y sir sydd yn dilyn ymgynghoriad ynglŷn â chau Plas Madoc.

Dywedodd y cynghorydd David Griffiths, sydd â chyfrifoldebau dros iechyd a gofal gymdeithasol i oedolion o fewn y cyngor, ei fod wedi derbyn mwy na 2000 o ymatebion yn ystod y cyfnod ymgynghori.

"Mae'r mwyafrif llethol o ymatebion yn gwrthwynebu cau canolfan hamdden Plas Madoc," meddai.

"Fe wnawn beth bynnag y gallwn i helpu. Beth na allwn ei wneud yw'r agwedd ariannol ohono, yn anffodus, oherwydd y toriad yn ein cyllideb."

Dywedodd Mr Griffiths ei fod wedi derbyn cannoedd o e-byst a bod hyn yn dangos bod diddordeb ymhlith y cyhoedd mewn cadw Plas Madoc ar agor.

"'Dw i wir yn credu bod gennych chi bobl allan yna gyda'r brwdfrydedd a'r ewyllys i fynd â hyn ymlaen," meddai.

Os na fydd menter gymdeithasol yn cael ei ffurfio i redeg y ganolfan yna bydd yn cau a ni fydd canolfan newydd yn cael ei adeiladu.

Mae'r Adolygiad Hamdden hefyd yn argymell:

  • Cau'r Ganolfan Byd Dŵr a darparu cyfleusterau newydd;
  • Cau'r campfeydd yn Ysgol Clywedog a Queensway a'u trosglwyddo i'r cyfleuster hamdden newydd fydd yn cymryd lle Byd Dŵr;
  • Trosglwyddo'r cyfleusterau defnydd deuol i'r ysgolion (ac eithrio pwll nofio Ysgol Clywedog);
  • Trosglwyddo 'r cyfrifoldeb dros weddill y cyfleusterau i Ymddiriedolaeth Hamdden sydd eisoes yn bodoli.

Bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam yn trafod y cynlluniau yma ar 11 Chwefror.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol