BBC Cymru Fyw

Cyn weithwyr Remploy nôl mewn busnes

Published
image captionMae cyn weithwyr Remploy, gollodd eu gwaith wedi i'r ffatri lleol gau ym Maglan, wedi creu busnes newydd

Mae rhai o gyn weithwyr cwmni Remploy yng Nghastell-nedd Port Talbot wedi uno i lansio eu busnes dodrefn eu hunain.

Mae 'Ministry of Furniture' wedi ei leoli ychydig fetrau i ffwrdd o hen safle ffatri Remploy ym Mharc Egni Bae Baglan, ac yn cyflenwi holl amrywiaeth o ddodrefn Remploy, gan gynnwys cadeiriau, byrddau, dodrefn swyddfa ac offer cyflwyniadau i ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Mae wyth o bobl yn rhan o'r fenter newydd, sydd wedi derbyn nawdd gan NatWest, Cyllid Cymru, RBS Invoice Finance a Lombard.

Meddai'r cyfarwyddwr reolwr, Graham Hirst, sydd wnaeth arwain Dodrefn Remploy am 20 mlynedd: "Rydym yn dechrau gyda nifer fechan o bobl ac yn defnyddio cyn fusnesau Remploy yn ein cadwyn gyflenwi ar hyn o bryd. Wrth i ni ehangu i adeiladu a chynhyrchu dodrefn, fe fydd hynny'n arwain at swyddi pellach."

Fe gafodd Remploy ei sefydlu ym 1946 i gynnig gwaith a chefnogaeth i bobl ag anabledd, ac fe ddatblygwyd rhwydwaith o ffatrïoedd yn y 1950au a'r 1960au, gyda phobl anabl yn cael eu cyflogi i weithio ynddynt.

Fe gaewyd nifer o ffatrïoedd dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys yr un ym Maglan fis Medi diwethaf.

Roedd pob un o bedwar cyfarwyddwr y cwmni newydd a'r pedwar aelod arall o staff yn arfer gweithio yn y ffatri Remploy ym Maglan, ac mae hanner ohonyn nhw yn bobl ag anabledd.

Bu'r cyfarwyddwyr yn gweithio gyda Natwest a Cyllid Cymru i sicrhau nawdd o £60,000 i'w sefydlu ynghyd â'u buddsoddiadau personol.

Mae sawl ffatri Remploy wedi cau ei drysau ond mae 'na rai cyn weithwyr sydd wedi gweld cyfle.

Mae saith o gyn weithwyr cwmni Remploy yn Fforest-fach, Abertawe hefyd wedi dod at ei gilydd i ffurfio menter gydweithredol.

Mae Accommodation Furniture Solutions Ltd (AFS Ltd) yn adeiladu a chynhyrchu dodrefn ers mis Hydref diwethaf.

Straeon perthnasol

  • Menter newydd i gyn weithwyr Remploy