Gwahardd ffermwr rhag cadw anifeiliaid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd swyddogion wedi ymweld â'r fferm sawl tro ac wedi gweld gwartheg mewn cyflwr ofnadwy

Mae ffermwr o Hirwaun wedi cael ei wahardd rhag cadw anifeiliaid am 10 mlynedd wedi iddo bledio'n euog i nifer o gyhuddiadau o achosi dioddefaint diangen i'w wartheg.

Clywodd Llys Ynadon Merthyr Tudful bod swyddogion iechyd anifeiliaid o Gyngor Rhondda Cynon Taf a swyddogion milfeddygol Llywodraeth Cymru wedi ymweld â fferm Maesyrhidiau, Hirwaun, a'i berchennog, Lewis Wratten, sawl tro rhwng Ionawr ac Ebrill 2013.

Yno daethant ar draws nifer o wartheg oedd wedi marw ac yn marw.

Roedd gweddill y gwartheg - 150 ohonyn nhw - yn edrych yn newynog ac yn cael eu cadw mewn amodau anaddas.

Roedd Wratten wedi gwrthod cydweithio gyda swyddogion yn y gorffennol i wella safonau'r fferm.

Er gwaetha' rhybuddion cyson gan swyddogion y dylai gael cyngor milfeddygol am iechyd ei anifeiliaid, fe fethodd Wratten â gwneud hynny.

Ymysg yr achosion eraill ar y fferm, roedd cyrff gwartheg marw heb eu gwaredu yn ôl y rheolau, dim tagiau clust gan rhai o'r gwartheg, a dim cofnod o enedigaethau a marwolaethau o gwbl, gan Wratten na'r Gwasanaeth Symudiad Gwartheg Prydain.

Doedd Wratten ddim yn gallu dangos unrhyw basportau i'w wartheg chwaith.

Wrth ddedfrydu, dywedodd y Barnwr, John Curran, bod Wratten wedi dangos diofalwch ac esgeulustod ofnadwy dros gyfnod hir o amser ac nad oedd yn gymwys i gael unrhyw anifeiliaid yn ei ofal.

Yn ogystal â'r gwaharddiad ar gadw anifeiliaid am 10 mlynedd, fe ddedfrydwyd Wratten i 12 mis o garchar wedi'i ohirio, 200 awr o wasanaeth cymunedol a chafodd gostau i'w talu.