Achos Dinbych y Pysgod: Steven Williams yn euog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw o'i hanafiadau dair wythnos wedi'r ymosodiad.

Dydd Llun, bydd Steven Daniel Williams, gafwyd yn euog o lofruddio Joanna Hall, yn cael ei ddedfrydu.

Fe benderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Abertawe ddydd Iau bod Steven Daniel Williams yn euog o lofruddio Joanna Hall.

Derbyniodd y barnwr reithfarn drwy fwyafrif a bydd yn cael ei ddedfrydu ddydd Llun.

Roedd Williams, 31 oed, wedi ei gyhuddo o drywanu Ms Hall dros 40 o weithiau yn ei fflat yn Ninbych y Pysgod.

Cyn iddi farw yn yr ysbyty dywedodd hi mai Williams oedd wedi ymosod arni fis Mawrth y llynedd.

Roedd Williams wedi gwadu llofruddiaeth ac wedi honni bod dyn arall wedi dod i mewn i'r tŷ.

'Rhyddhad'

Ddydd Mercher roedd y rheithgor yn trafod am ryw bedair awr cyn cael eu hanfon adre'.

Daeth y rheithfarn am 3pm ddydd Iau wedi iddyn nhw fod yn trafod drwy'r bore.

Tu allan i'r llys dywedodd teulu Ms Hall mewn datganiad: "Mae'r rheithfarn yn rhyddhad ac rydyn ni ar ben ein digon ... mae Williams yn anghenfil.

"Roedd yr ymosodiad yn ddidrugaredd."

Dywedodd ffrind i'r teulu Tony Oram: "Fe oroesodd hi'r anafiadau'n ddigon hir fel y gallai ddweud wrth yr heddlu taw Williams ymosododd arni.

"Ni fydd dim byd yn dod â hi'n ôl na newid ei weithred ffiaidd ac, yn anffodus, rhaid i ni fyw gyda hyn am weddill ein bywydau."

Rhywun arall

Wrth grynhoi'r achos, roedd y Barnwr Mrs Nicola Davies wedi dweud bod y diffynnydd yn honni bod rhywun arall wedi mynd i mewn i'r tŷ a'i thrywanu hi sawl gwaith cyn cuddio'r gyllell a gadael.

Roedd y diffynnydd wedi gwadu awgrym yr erlynydd iddo anghofio ei fod wedi ei thrywanu oherwydd ei fod yn yfed yn drwm.

Pan gafodd ei groesholi dywedodd Mr Williams: "Fe fydden i wedi cofio 'sen i wedi lladd Joanna."

Ond yn yr ysbyty ar ôl iddi gael ei hanafu, dywedodd Ms Hall wrth ei chwaer, Georgina Marwick, mai Williams oedd wedi ei thrywanu.

Bu farw o'i hanafiadau dair wythnos wedi'r ymosodiad.

Straeon perthnasol