Canolfan Ymwelwyr 'Byd Mari Jones' yn dod i'r Bala

Published
image captionMae nifer o bobl yn ail-greu taith Mari Jones fel pererindod

Bydd hanes merch ifanc gerddodd filltiroedd dros fynyddoedd Cymru i brynu Beibl Cymraeg gan Thomas Charles, i'w gweld mewn canolfan ymwelwyr newydd yn y Bala.

Cerddodd Mari Jones o Lanfihangel-y-Pennant i'r Bala ac yn ôl, taith o dros 40 milltir, i gael ei Beibl yn 1800 - taith y mae nifer yn ei wneud fel pererindod erbyn hyn.

Mae Cymdeithas y Beibl wedi cyhoeddi y bydd Eglwys Beuno Sant, yn Llanycil ger y Bala yn ganolbwynt i'r ganolfan ymwelwyr fydd yn cael ei alw'n 'Byd Mari Jones'.

Mi fydd y ganolfan yn dangos dylanwad y Beibl ar fywyd Cymru ac ar draws y byd.

Prynodd y gymdeithas yr eglwys yn 2007 ac ers hynny maent wedi bod yn gweithio i sefydlu'r ganolfan.

Bydd ardal picnic yn cael ei greu, mynediad i lwybrau cerdded cyfagos, a maes parcio.

Mae'r gwaith i atgyweirio tu fewn yr adeilad wedi dechrau yn barod.

'Syfrdanol'

image copyrightHefin richards
image captionMae'r gofgolofn hon i'w gweld tu allan i'r bwthyn lle roedd Mari Jones yn byw

Dywedodd Maer Bala, Dorothi Evans: "Mae hyn yn newyddion gwych ac rydym yn edrych ymlaen at weld y ganolfan yn cael ei chwblhau.

"Mae stori Mari Jones a Thomas Charles yn un cyfarwydd i ni, ond mi fydd pawb yn cael y cyfle i'w chlywed, dysgu amdanynt, a hanes y gymdeithas. Bydd pobl wedi eu syfrdanu."

Ar ôl iddi arbed ei harian am chwe blynedd, yn 16 oed, cerddodd Mari Jones o Lanfihangel-y-Pennant dros y mynyddoedd i'r Bala er mwyn prynu Beibl gan y Parchedig Thomas Charles.

Fe wnaeth hynny ysbrydoli Thomas Charles i fynd ati i sefydlu Cymdeithas y Beibl.

Y gobaith yw y bydd yr adeilad yn cael ei agor yn yr Hydref i gofio 200 mlynedd ers ei farwolaeth.

Ychwanegodd Mary Thomas, ysgrifennydd Cymdeithas y Beibl yn y Bala ac awdur llyfr am daith Mari Jones: "Hwn oedd yr eglwys lle bu Thomas Charles briodi a lle cafodd ei gladdu.

"Mae nifer o bobl yn cerdded taith Mari Jones fel pererindod ac fel maent yn cerdded i mewn i'r Bala mae'n biti nad oes ganddynt le i ddathlu pen eu taith.

"Mi fydd y ganolfan yn berffaith i wneud hynny."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol