Dyn yn yfed
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder am gem yfed ar y we

5 Chwefror 2014 Diweddarwyd 12:35 GMT

Mae mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhybuddio pobl i beidio cymryd rhan mewn gem yfed sy'n lledu ar wefanau cymdeithasol.

Pwrpas y gem 'neknomination' ydi ffilmio eich hun yn yfed diod meddwol a herio rhywun arall i fynd gam ymhellach.

Bu farw bachgen pedwar ar bymtheg oed ar ôl cymryd rhan yn y gem yng ngogledd Iwerddon dros y penwythnos. Adroddiad Iolo James.