Trecelyn a Bargoed yn ennill £3.2m gan yr UE

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu James Dean Bradfield yn rhan o'r dathliadau yn Nhrecelyn fis Gorffennaf

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi addo £3.2 miliwn i ddwy dre' yng nghymoedd de Cymru i wneud rhagor o waith ailwampio.

Bydd Cyngor Caerffili'n trafod gwelliannau yn Nhrecelyn sy'n cynnwys adnewyddu tir segur ar gyfer defnydd economaidd a chymunedol.

Yn ogystal, mae cynlluniau i greu ardal fusnes newydd ac adeiladu parc trefol ym Margoed.

Bydd y prosiectau - sy'n cynnwys nawdd i fusnesau yn y ddwy dre' wneud gwelliannau i flaenau eu siopau - yn cael eu cwblhau erbyn canol 2015, meddai Llywodraeth Cymru.

'Gweddnewid'

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'r arian ychwanegol yn adeiladu ar lwyddiant prosiectau eraill, yn cynnwys Pont Calzaghe - enwyd ar ôl y bosciwr byd-enwog o Drecelyn - ac adnewyddu Neuadd Goffa Trecelyn.

Disgrifiad o’r llun,
Joe Calzaghe agorodd y bont gafodd ei henwi ar ei ôl yn Nhrecelyn

Meddai'r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt: "Bydd y nawdd yn gymorth i adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi ei wneud i greu awyrgylch ddeiniadol a sicrhau llwyddiant y ddwy dref.

"Bydd hefyd yn hybu buddsoddiad yn y sector preifat er mwyn gwneud yn siwr y bydd dyfodol llewyrchus i economi'r ardal.

"Mae'n esiampl arall o sut y gall Cymru weld budd o gronfa'r Undeb Ewropeaidd."

Dywedodd y cynghorydd lleol, Ken James: "Yn y blynyddoedd diweddar, 'dy ni wedi gweld gweddnewidiad dramatig yn nhrefi'r ardal.

"Drwy weithio gyda Llywodraeth Cymru, 'dy ni'n gallu ymrwymo i wella'n trefi ni, a chreu ardal ddeiniadol, fywiog a llewyrchus i bobl fyw a gweithio ynddi."

Straeon perthnasol