Mwy'n gwrando ar Radio Cymru a Radio Wales

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd BBC Cymru eu bod nhw'n croeaswu ffigyrau diweddara' RAJAR

Mae'r gyfran sy'n gwrando ar BBC Radio Cymru bellach wedi cyrraedd ei lefel uchaf yn y tair blynedd diwethaf.

Mae ffigyrau swyddogol RAJAR hefyd yn dangos bod mwy o bobl yn gwrando ar BBC Radio Wales ar gyfartaledd yn ystod 2013 nag yn ystod unrhyw flwyddyn dros y ddegawd flaenorol.

Daeth croeso i'r ffigyrau gan BBC Cymru.

Mae niferoedd gwrandawyr Radio Cymru yn debyg iawn i'r chwarter diwethaf, gyda chyrhaeddiad wythnosol o 140,000, ac mae cyfran y gwrando wedi cyrraedd ei bwynt uchaf mewn tair blynedd.

Mae cyrhaeddiad wythnosol Radio Wales, sef 466,000, ychydig yn îs na'r chwarter diwethaf, ond yn uwch na blwyddyn yn ôl, a'r lefel ar gyfartaledd ar gyfer 2013 yw'r ffigwr cyfartalog blynyddol uchaf ers 10 mlynedd.

'Ddim yn ffôl'

Dywedodd Betsan Powys, Golygydd Rhaglenni Radio Cymru, bod y ffigyrau yn rhoi sylfaen gadarn i'r orsaf cyn y newidiadau i'r amserlen fis nesaf:

"Mae 'na lawer o newyddion da yn y ffigyrau gwrando diweddaraf ac mae'n arbennig o dda bod rhagor o siaradwyr Cymraeg rhugl bellach yn gwrando ar Radio Cymru nag unrhyw orsaf radio arall - ddim yn ffôl mewn marchnad sydd mor gystadleuol.

"Wrth i ni edrych at y dyfodol a'r amserlen newydd y byddwn yn ei lansio ym mis Mawrth, mae'n amser cyffrous i'n gwrandawyr ac i dimau'r rhaglenni."

Meddai Steve Austins, Golygydd Radio Wales:

"Rwy'n falch iawn bod Radio Wales yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn a hefyd yn mwynhau un o'i gyfnodau mwyaf llwyddiannus erioed. Hoffwn dalu teyrnged i ymroddiad a gwaith di-flino'r tîm talentog sydd y tu ôl i'r holl raglenni am y newyddion gwych."

Straeon perthnasol