250 yn ennill achos gwahaniaethu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Dadl y cyn-swyddogion heddlu oedd iddyn nhw gael eu gorfodi i ddod â'u gyrfaoedd i ben yn annheg.

Mae 250 o gyn-swyddogion heddlu wedi ennill achos o wahaniaethu ar sail oed ar ôl cael eu gorfodi i ymddeol am eu bod wedi bod yn yr heddlu am dros 30 o flynyddoedd.

Cyn-swyddogion o bump heddlu oedd yn ymladd yr achos, gan gynnwys Heddlu'r Gogledd a Heddlu'r De.

Eu dadl oedd iddyn nhw gael eu gorfodi i ddod â'u gyrfaoedd i ben yn annheg.

Mae'n bosib y bydd rhaid i'r heddluoedd dalu miliynau o bunnoedd o iawndal ond mae hawl ganddyn nhw i apelio o fewn 42 o ddiwrnodau.

Roedd y penderfyniad yn Nhribiwnlys Cyflogaeth Canol Llundain glywodd fod y swyddogion heddlu wedi gorfod ymddeol oherwydd rheol A19.

Y llynedd penderfynodd yr Uchel Lys fod A19 yn gyfreithlon.

Ond dywedodd Cymdeithas Uwcharolygwyr Cymru a Lloegr na fyddai ymddeoliad swyddogion hynach yn arwain at arbedion mawr.