Troi nofel Fflur Dafydd yn ffilm

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r awdures, Fflur Dafydd, yn gweithio ar ddatblygu sgript 'Y Llyfrgell' am bedair blynedd

Mi fydd nofel Fflur Dafydd, 'Y Llyfrgell' yn cael ei haddasu'n ffilm.

Disgrifiad o’r llun,
Mae nofel 'Y Llyfrgell' wedi'i gosod yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac yn stori am ddwy efaill sydd am ddial wedi llofruddiaeth eu mam

Mae ffilm y gantores a'r awdures yn un o dri phrosiect fydd yn cael eu datblygu ymhellach fel rhan o gynllun 'Sinematig' Asiantaeth Ffilm Cymru.

Mae'r nofel wedi'i gosod yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac mae'n stori am efailliaid sydd am ddial wedi llofruddiaeth eu mam.

Meddai Fflur Dafydd: "Dwi wedi bod yn gweithio gyda'r Asiantaeth Ffilm ers pedair blynedd ar ddatblygu'r sgript, ac yna fe ddaeth 'na gyfle yn sgil cynllun o'r enw 'Sinematig' i wneud cais am gyllid, ar y cyd gyda BBC Films, BFI, Soda Pictures ac S4C."

"Mi ddechreuais i weithio ar y syniad gyda'r cyfarwyddwr, Euros Lyn, ac fe aethon ni ymlaen fel partneriaeth o gyfarwyddwr ac ysgrifennwr i gyflwyno'r pecyn yma iddyn nhw, ac fe fuon ni'n ffodus eu bod wedi dewis y ffilm hon fel un o'r tri olaf."

Y ddau brosiect arall fydd yn cael eu datblygu ymhellach yw 'Just Jim' gan Craig Roberts a Pip Broughton a ffilm arswyd 'The Lighthouse' gan Chris Crow, Michael Jibson a David Lloyd.

Mae 'Sinematig' yn gynllun ar gyfer talent sy'n dod i'r amlwg ac mi fydd yn rhoi'r cyfle i'r dair ffilm nodwedd yma gael eu cyhyrchu yn ystod y 18 mis nesaf.

'Gwireddu uchelgais bersonol'

Mae Fflur yn dweud ei bod hi wrth ei bodd bod ei phrosiect hi a'r cyfarwyddwr, Euros Lyn, wedi cael ei ddewis.

"I fod yn onest, wnes i ddychymygu'r syniad fel ffilm cyn ei throi hi yn nofel felly mae hyn fel gwireddu uchelgais bersonol," meddai.

Mae Fflur yn dweud ei bod eisoes wedi bod mewn cysylltiad â'r Llyfrgell Genedlaethol i drafod y posibiliadau o ffilmio ambell olygfa yno, ac mae'n debyg eu bod yn gefnogol iawn.

Ei gobaith yw y bydd y gwaith cynhyrchu yn dechrau yn 2015 ac y bydd yn cyrraedd y sgrin fawr a'r sgrin fach yn 2016.

Disgrifiad o’r llun,
Mae 'Sinematig' yn gynllun gan Asiantaeth Ffilm Cymru i hybu talent newydd

Meddai Comisiynydd Drama S4C, Gwawr Martha Lloyd: "Mae 'Y Llyfrgell' yn dangos cymaint o syniadau creadigol gwych a gwreiddiol sy'n bodoli, a 'rydw i'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld sut fydd y prosiect yn datblygu a sut fydd o'n edrych ar y sgrîn fawr."

'Tri phrosiect cyffrous'

Meddai Steve Jenkins o BBC Films: "Mae'r tri phrosiect yn gyffrous o amrywiol o ran genre ac uchelgais, o ffilm gomedi dywyll i bobl ifanc i ffilm arswyd gyfnod, ond mae pob un yn arbennig o berthnasol i Gymru o ran lleoliad y straeon, ac wrth gwrs, o ran talent. Dyma gyfuniad rhagorol."

Ychwanegodd Prif Weithredwr Asiantaeth Ffilm Cymru, Pauline Burt: "Mae talent gwirioneddol yn perthyn i bob un o'r prosiectau, felly mae'n gyffrous medru rhoi cynfas ehangach iddynt gael datblygu eu harddull a'u ffordd o weithio."