Undeb Rygbi Cymru yn cynnig benthyciad i'r rhanbarthau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rhanbarthau yn aros am £200,000 yr un gan yr ERC, y corff sy'n rhedeg y Cwpan Heineken.

Mae Undeb Rygbi Cymru yn ystyried cynnig benthyciad i'r rhanbarthau i'w helpu gyda llif arian tra'n aros am daliadau gan ERC (European Rugby Cup) am chwarae yn y Cwpan Heineken.

Mae'r pedwar rhanbarth yng Nghymru yn disgwyl £200,000 yr un oddi wrth ERC, y cwmni sy'n rhedeg y gystadleuaeth.

Mae prif hyfforddwr y Scarlets, Simon Easterby, wedi dweud ei fod yn poeni am yr oedi a'i effaith ar lif arian y clwb.

Roedd yr ERC wedi dweud na fyddai taliadau'n cael eu gwneud tan ar ôl Chwefror 5, ond mae'r dyddiad hwnnw wedi cael ei symud ymlaen i Chwefror 19.

Dywedodd Simon Easterby: "Mae dau gan mil o bunnau yn ddiferyn bach yn y môr, mwy na thebyg, i rai clybiau Ffrengig ond i ni a rhanbarthau eraill, mae'n lawer o arian, ac mae'n arian na fedrwn ni fforddio peidio'i dderbyn ar hyn o bryd."

'Ystyried ar fyrder'

Mae'n debyg bod bwrdd yr ERC yn cadw'r arian yn ôl tra'u bod nhw'n ceisio gweld pa ddyledion fyddai ganddyn nhw petai'r cwmni yn cael ei orfodi i gau yn yr haf.

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi dweud eu bod yn ystyried cynnig benthyciad dros dro i'r rhanbarthau dros gyfnod yr oedi cyn belled â bod bwrdd URC a'r banc yn caniatau.

Fe wnaed y cynnig i'r rhanbarthau cyn cyfarfod bwrdd yr ERC ddydd Mercher, ac mae'r Undeb yn dweud, petai cais yn dod o'r rhanbarthau, y bydden nhw'n ystyried y mater ar fyrder.

Mae'r Undebau yng Nghymru, Lloegr, Iwerddon, yr Eidal, yr Alban a Ffrainc wedi ymrwymo i chwarae yn y Cwpan Heineken newydd fyddai'n cael ei ddangos gan gwmni darlledu Sky.

Ond mae clybiau Uwchgynghrair Lloegr wedi dweud na fyddan nhw'n cymryd rhan ac yn cynnig cystadleuaeth Eingl-Gymreig newydd, fyddai'n cael ei ddarlledu gan BT.

Mae rhanbarthau Cymru'n ffafrio'r gystadleuaeth newydd hon hefyd gan honni y bydd mwy o gyllid, ond mae hynny'n mynd yn erbyn dewis URC.

Mae clybiau Lloegr yn aros am £1.6 miliwn gan yr ERC, ac mae Rygbi'r Uwchgynghrair rwan yn dweud eu bod yn cael cyngor i weld a ydi penderfyniad yr ERC yn torri amodau cytundeb.