Er mwyn helpu'r economi rhaid taclo stereoteip teganau

  • Cyhoeddwyd
Jenny Willott
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jenny Willott AS am i enethod allu ehangu eu gorwelion

Yn ôl un o ASau Cymru, dylai plant fod yn rhydd i chwarae gyda theganau o bob math er mwyn hybu mwy o ferched i weithio fel gwyddonwyr neu beirianwyr.

Mae AS Canol Caerdydd y Democrat Rhyddfrydol, Jenny Willott, sydd yn weinidog busnes i'r Llywodraeth, yn dweud bod rhaid "taclo'r cwmnïau" sydd yn gwneud teganau, oherwydd eu bod yn creu stereoteip o ba feysydd y dylai dynion a merched weithio ynddynt.

Mae Ms Willott yn credu na ddylai plant deimlo unrhyw gywilydd o chwarae gyda theganau gwahanol - dylai bechgyn gael chwarae gyda doliau a genethod gael cicio pêl droed.

Dywedodd Ms Willott yn San Steffan wrth ei chyd ASau ei fod yn "hollbwysig i ddyfodol yr economi " i daclo'r marchnata penodol o deganau gan ddefnyddio lliwiau; glas i fechgyn a phinc i enethod.

Mae hi'n credu nad yw'r ymdriniaeth yma, sydd wedi ei seilio ar ryw, yn "deg" ar blant oherwydd eu bod yn dysgu y ffyrdd o ymddwyn a sut maent i fod i deimlo, er mwy cael eu derbyn gan y teulu a'u grŵp cymdeithasol, o oed cynnar.

Yn ôl Ms Willott, bydd y prinder sgiliau ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, a mathemateg yn parhau os yw genethod yn dal i deimlo nad yw'r byd yma iddyn nhw.

Dysgu Trwy Chwarae

Meddai: "Mae plant yn dysgu trwy chwarae ac os ydyn ni eisiau eu gweld yn arbrofi ac ehangu eu sgiliau a'u diddordebau, ac yn datblygu i'w llawn botensial, yna mae'n rhaid i ni beidio rhwystro eu dewisiadau chwarae pan maen nhw o dan 10 oed."

"Efallai na fydd bachgen sydd ddim yn derbyn pecyn gwnio byth yn darganfod bod ganddo dalent am ddylunio, ac na fydd geneth sydd byth yn chwarae gyda set Meccano yn darganfod bod ganddi botensial fel peiriannydd.

"Yn amlwg dydi bob geneth sydd yn chwarae gyda Lego ddim yn mynd i fod yn bensaer... ond pam mae'n rhaid i ni gyfyngu dyhead genethod pan maen nhw mor ifanc?"

Yn y drafodaeth yn Neuadd San Steffan, dywedodd Chi Onwura, AS, ei bod wedi gweithio fel peiriannydd am 20 mlynedd ar draws tri chyfandir mewn diwydiant sy'n cael ei ddominyddu gan ddynion, a'r lle gwaethaf iddi hi weld arwahanu rhyw oedd mewn siopau teganau.