Cwmni Global Radio yn gwerthu gorsafoedd radio masnachol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Collodd cwmni Global ei apêl yn erbyn dyfarniad Comisiwn Cystadlu'r DU

Mae'r cwmni cyfryngau rhyngwladol Communicorp Group Limited wedi cyhoeddi eu bwriad i brynu wyth o orsafoedd radio rhanbarthol gan Global Radio yn y DU.

Yn eu plith mae'r ddwy orsaf yng Nghymru - Capital South Wales a Real Radio North Wales.

Fe ddaw'r gwerthiant yn dilyn ymchwiliad gan Gomisiwn Cystadlu'r DU, ond fe fydd angen cymeradwyo'r cais i brynu'r gorsafoedd gan yr awdurdodau perthnasol yn Iwerddon (gan mai cwmni Gwyddelig yw Communicorp).

Dyfarnodd y Comisiwn Cystadlu fod Global Radio wedi torri rheolau yn ymwneud â chystadleuaeth wedi iddyn nhw brynu Real a Smooth Limited ym Mehefin 2012.

O ganlyniad roedd rhaid i Global Radio werthu naill ai Real neu Capital yn y de, yn ogystal â naill ai Real neu Heart yn y gogledd.

'Gorau o'r ddau fyd'

Os fydd y pryniant yn digwydd bydd Real Radio yn y gogledd yn cael ei ailfrandio fel Heart o dan drwydded i Communicorp.

Bydd gorsafoedd Gold yn ne a gogledd Cymru yn cael eu hailfrandio fel Smooth Radio.

Dywedodd prif weithredwr Global, Stephen Miron: "Rydym yn falch iawn o fod wedi medru cytuno gyda Communicorp mor gyflym.

"Mae hyn yn newyddion da i wrandawyr a hysbysebwyr."

Ychwanegodd prif weithredwr Communicorp, Gervaise Slowey: "Mae'n glir bod y farchnad hysbysebu yn y DU yn ffynnu a bydd y newid yma'n ein gwneud y pedwerydd cwmni radio mwyaf yn y DU.

"Mae'r cytundeb trwyddedu brandio sydd gennym gyda Global ar gyfer gorsafoedd Heart, Capital a Smooth yn caniatáu i ni gyfuno grym brand cenedlaethol gyda phresenoldeb lleol, ac rydym yn teimlo fod y model yma yn darparu'r gorau o'r ddau fyd i'n gwrandawyr a'n cwsmeriaid."

Mae rhwng 60 a 70 o bobl yn gweithio i Global Radio yng Nghymru.

Yn y de mae tua 25 o'r rhain yn gweithio ym Mae Caerdydd i Capital FM a Gold - gorsaf AM yw Gold felly nid yw'n cael ei effeithio gan y dyfarniad - a rhyw 20 arall yn Radyr i Real Radio.

Mae'r tua 20 o staff sy'n gweithio i'r cwmni yn y gogledd i gyd yn gweithio yn Wrecsam, i Heart North West and Wales a Gold.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol