Michael Laudrup yn taro'n ôl

Cyhoeddwyd
Michael LaudrupFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Michael Laudrup yn derbyn cyngor cyfreithiol wedi i glwb Abertawe ei ddiswyddo

Mae Michael Laudrup wedi cyhoeddi datganiad sy'n corddi'r dyfroedd wedi i Glwb Pêl-droed Abertawe ei ddiswyddo ddydd Mawrth.

Dyma'r tro cyntaf i'r gŵr o Ddenmarc siarad ers iddo adael Stadiwm Liberty ac mae'r datganiad yn un di-flewyn ar dafod.

Dywedodd ei fod yn derbyn cyngor cyfreithiol am y diswyddiad a'i fod wedi gofyn i'r clwb am eglurhad llawn pam y cafodd ei ddiswyddo mor ddisymwth.

Diolchodd i gefnogwyr yr Elyrch, gan ddweud ei bod wedi bod yn anrhydedd cael bod yn rheolwr Abertawe.

'Hynod siomedig'

Fe ddywedodd yn y datganiad: "Rwy'n hynod siomedig fy mod wedi cael fy niswyddo fel rheolwr Abertawe - yn benodol y modd y cafodd hynny ei wneud a gweithredoedd y clwb ers gadael i mi wybod mewn llythyr cryno iawn oedd ddim yn rhoi rhesymau pam bod angen gweithred mor fyrbwyll.

"Yr wyf yn derbyn cyngor cyfreithiol, ac mae'r LMA (undeb rheolwyr pêl-droed) eisoes wedi ysgrifennu at y clwb yn gofyn am eglurhad llawn pam y cefais fy niswyddo.

"Tan i ni dderbyn ateb nid wyf yn medru dweud rhagor am y diswyddiad ond hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch i ffans Abertawe am eu cefnogaeth a dweud ei bod wedi bod yn anrhydedd rheoli'r clwb pêl-droed ardderchog yma.

"Rwy'n falch o fy record dros yr 20 mis diwethaf, ac rwy'n credu ein bod wedi parhau gyda gwelliant y clwb yn yr un modd â'm rhagflaenwyr, gan gynnwys Roberto Martinez a Brendan Rodgers.

"Mae'r clwb wedi dweud na chaf ymweld â'r maes ymarfer er mwyn ffarwelio â'r chwaraewyr, felly rwy'n gwneud hynny nawr yn y datganiad hwn. Mae tri aelod o fy staff hyfforddi hefyd wedi cael eu diswyddo.

'Anafiadau'

"Er bod canlyniadau diweddar wedi bod yn siomedig rydym yn dal yn 12fed yn y tabl.

"Rydym wedi bod yn anffodus gydag anafiadau, ond rwy'n credu y byddai perfformiadau yn y gynghrair wedi gwella ac y byddai'r tîm wedi elwa o'r gemau sydd i ddod yng Nghynghrair Europa a Chwpan yr FA.

"Rwy'n dymuno'r gorau i'r clwb i'r dyfodol ac am weddill y tymor."

Nid yw clwb Abertawe wedi ymateb i'r datganiad hyd yma.

Bydd y clwb yn wynebu Caerdydd yn Stadiwm Liberty ddydd Sadwrn - un o gemau mwyaf y tymor i'r clwb, a'r gyntaf i Garry Monk fel rheolwr dros dro i'r tîm.