Arglwydd Treffos yn rhoi'r gorau iddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arakk
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 800 yn y cyfarfod ym Mhorthaethwy nos Lun

Mae'r Gofrestrfa Dir wedi dweud bod Arglwydd Treffos am roi'r gorau i gofrestru hawliau hynafol ar Ynys Môn.

Wrth ddefnyddio'r teitl Arglwydd Treffos, roedd y dyn busnes o Sir Gaer Stephen Hayes wedi ysgrifennu at 4,000 o drigolion yr ynys yn dweud ei fod wedi cofrestru'r hawliau dros ardal o 10,500 erw dros bentrefi Llanddona a Llanfairpwll.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Rhun ap Iorwerth a'r Aelod Seneddol Albert Owen eu bod yn croesawu'r newyddion.

"Dyma'r newyddion rydan ni wedi bod yn aros amdano," meddai Mr ap Iorwerth.

"Mi fydda i'n dal i alw am ddileu'r hawliau maenorol fel na fydd hyn yn digwydd eto."

'Pryder mawr'

Dywedodd Mr Owen: "Mae'r mater wedi achosi pryder mawr i drigolion a dwi'n falch fod Mr Hayes yn rhoi'r gorau i hyn.

"Dwi am ymgyrchu i ddileu'r hawliau ac wedi codi'r mater ar lawr Tŷ'r Cyffredin. Mi fydda' i'n pwyso ar y llywodraeth i gymryd camau fel na fydd hyn yn effeithio ar bobl Môn eto."

Daeth tua 800 o bobl i gyfarfod cyhoeddus ym Mhorthaethwy nos Lun i glywed y diweddaraf am y ddadl am hawliau maenorol.

Ond nos Lun roedd yna awgrym fod Mr Hayes yn barod i ildio ei "hawliau hanesyddol".

Mae'r hawliau'n dyddio'n ôl i'r canol oesoedd ac yn rhoi'r hawl i'r perchennog hela, pysgota a chloddio am fwynau o dan y tir dan sylw.