Arian yn cael ei rhoi i artistiaid ddatblygu eu celf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun gan y Cyngor Celfyddydau
Disgrifiad o’r llun,
Gwaith Natalia Dias, sydd wedi derbyn £12,000 gan y cyngor

Creu celf trwy weiren, hyfforddi pobl ifanc i wneud barddoniaeth slam ac ysgrifennu am deithio mewn ffordd ffres- dyna ydy bwriad y tri artist sydd wedi derbyn £25,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mi gafodd Julia Griffiths Jones, Martin Daws a Richard Gwyn grant o £25,000 yr un er mwyn datblygu eu celf, mewn seremoni arbennig nos Iau.

Cafodd y tri eu henwebu, a'r bwriad yw cydnabod yr hyn mae artistiaid wedi cyfrannu at y byd celfyddydau, a hefyd geisio codi proffil y diwylliant yng Nghymru ar draws y byd.

Mae Julia Griffiths Jones eisiau defnyddio'r grant i greu ystafell o weiren tra bod Martin Daws yn awyddus i hyfforddi timau barddoniaeth slam.

Y gobaith ydy ffurfio tîm slam ar gyfer pobl ifanc fydd yn cystadlu ym mencampwriaethau Slam Cenedlaethol yr Unol Daleithiau yn yr haf. Ysgrifennu ac ymchwilio am deithio bydd Richard Gwyn.

Ffynhonnell y llun, AnnW
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arlunydd Brendan Burns wedi derbyn £20,000 o grant i ddatblygu technegau tri dimensiwn newydd

Mae 14 o artistiaid proffesiynol wedi cael grantiau gyda'r swm o arian maen nhw yn derbyn yn amrywio.

Sylfaen dda

Ymhlith yr unigolion eraill mae Gideon Koppel sydd am ddatblygu ei waith ffotograffiaeth o dirwedd yr Iseldiroedd, Brendan Stuart Burns sydd yn defnyddio techneg tri dimensiwn a Fern Thomas sydd eisiau datblygu gwaith llais a llafar.

Dywedodd David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau, Cyngor Celfyddydau Cymru:

"Dyma gyfle Cyngor Celfyddydau Cymru i dynnu sylw at rai o'r talentau syfrdanol ein gwlad. Rydym yn gallu cefnogi gwaith artistiaid sydd wedi cyrraedd trobwynt yn eu gyrfa.

"Mae'r artistiaid hyn yn dechrau dilyn llwybrau archwiliadol i ddatblygu'r gwaith celfyddydol y byddant yn ei gyflwyno yng Nghymru yn y dyfodol.

"Dros y blynyddoedd mae artistiaid wedi ymateb yn frwd i'r fath gyfleoedd ac mae Cymru wedi cael budd celfyddydol mawr o'r buddsoddiad hwn yn sgil y grantiau sy'n cael eu dyfarnu.

"Mae cryfhau sylfaen gelfyddydol Cymru yn elfen hanfodol yn ein strategaeth ar gyfer y dyfodol a nod y strategaeth honno yw gwneud y celfyddydau'n hollol ganolog i fywyd y genedl."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol