Ail agor rheilffordd Cambria wedi'r stormydd diweddar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, john lewis
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhaid symud y cerbydau drwy'r Bermo ar ôl iddyn nhw fynd yn sownd yn y llifogydd

Mae disgwyl i'r rheilffordd rhwng Cyffordd Dyfi a'r Bermo ail agor yr wythnos nesaf wedi i'r tywydd garw diweddar difrod ar y lein.

Roedd na ddifrod i'r amddiffynfeydd wrth ymyl y môr ac fe achosodd y llanw uchel a'r gwynt i greigiau a llanast gael ei adael ar y llwybr.

Mae Network Rail wrthi yn trwsio ac yn ail agor rhannau gwahanol o'r rheilffordd.

Er bod disgwyl mwy o dywydd gwael dros y penwythnos y gobaith ydy agor y darn o'r rheilffordd ddydd Llun.

Y gost o osod traciau newydd, clirio'r ffordd ac ail adeiladu waliau wrth y môr ar lein Cambria fydd tua £10m.

Ac er bod yna fwy o stormydd wedi bod yn ddiweddar mae'r cwmni yn dweud bod y gwaith hwnnw yn dod yn ei flaen yn dda.

Erbyn canol Mai maen nhw'n gobeithio medru ail agor y rheilffordd rhwng Y Bermo i Bwllheli.

Hir dymor

Mae yna gynllun yn ei le gan Network Rail yng Nghymru er mwyn amddiffyn y rheilffordd yn ystod tywydd garw. Cafodd y cynllun ei gyhoeddi ym mis Mai y llynedd.

Ffynhonnell y llun, John Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tren ei symud i Gaer wedi difrod i Lein Cambria

Nod y strategaeth yn yr hir dymor ydy defnyddio data er mwyn gweld pryd mae llanw uchel a stormydd yn debygol. Mae'r wybodaeth yna yn ddefnyddiol er mwyn ceisio gwneud y rheilffyrdd yn saff ac yn fwy cadarn i wrthsefyll y tywydd.

Yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr llwybr Network Rail, Mark Langman, mi fydd hyn yn gwneud gwahaniaeth i bobl yn lleol:

"Mae pobl yr ardal yn dibynnu ar y rheilffordd a'n blaenoriaeth gyntaf ni oedd creu cynllun er mwyn medru ail agor y lein pan oedd hi yn saff i wneud hynny.

"Mae hynny wedi golygu bod pobl wedi gorfod gweithio mewn amodau heriol iawn. Mae hyn yn newyddion gwych ein bod ni yn barod i agor y darn cyntaf o'r rheilffordd.

"Mi ydyn ni'n dal i ganolbwyntio ar y niwed difrifol gafodd ei wneud wrth ymyl Y Bermo a'r nod ydy ail agor y rhan honno cyn gwyliau y Sulgwyn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol