Y bardd Nigel Jenkins: loes y teulu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwasg Gomer
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd sawl cyfrol o gerddi Nigel Jenkins eu cyfieithu i nifer o ieithoedd

Mae cymar y bardd a'r awdur Nigel Jenkins wedi siarad am loes y teulu wedi i'r Cyngor Cymuned wrthod gadael iddo gael ei gladdu mewn mynwent yng Ngŵyr.

Yn ôl Margot Morgan, mae'r holl brofiad wedi bod yn "boenus iawn".

Bu farw Mr Jenkins, oedd yn ddarlledwr ac yn gyfarwyddwr cwrs ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Abertawe, ar Ionawr 28 yn 64 oed.

Roedd o eisiau cael ei gladdu ar dir oedd wedi ei werthu gan ei deulu. Mae'r tir hwnnw erbyn hyn yn rhan o fynwent Pennard.

Mae'r cyngor cymuned wedi dweud ei bod nhw'n deall y bydd pobl wedi eu cynhyrfu am y penderfyniad i wrthod y cais. Ond maen nhw'n dadlau mae'r polisi ydy ond gadael pobl o Bennard i gael eu claddu yno.

Mi oedd Nigel Jenkins yn byw ryw bum milltir i ffwrdd yn y Mwmbwls pan y buodd o farw o gancr pancreatic.

Ei ddymuniad oedd cael ei gladdu yn y fynwent sydd tu allan i Eglwys St Mary. Ond doedd o ddim wedi byw ym Mhennard yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae Ms Morgan yn dweud bod cannoedd o ebyst wedi eu hanfon at y cyngor a phobl wedi trydar eu gwrthwynebiad.

Cyfraniad

Mae gwleidyddion lleol hefyd wedi dangos nad ydyn nhw'n hapus. Ysgrifennodd AS Gwyr, Martin Caton a'r Aelod Cynulliad lleol sydd hefyd yn Weinidog yr Economi, Edwina Hart lythyr ar y cyd yn annog y cyngor i newid ei meddwl.

Yn y llythyr maen nhw'n dweud:

"Rydyn ni yn gwybod bod y penderfyniad yma wedi achosi trallod mawr i'w deulu a'u ffrindiau."

Maent yn dweud na fyddai'r tir wedi bod ar gael oni bai bod teulu Mr Jenkins wedi ei werthu ar gyfer budd y gymuned.

"Tra ein bod ni yn nodi sylw'r cyngor ein bod ni i gyd yn gyfartal mewn marwolaeth, onid yw hi yn bosib weithiau i anrhydeddu a rhoi clod i un o'r ardal?"

Mae cymar Nigel Jenkins wedi dweud bod y teulu yn ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth. Ond mae'n dweud bod bedd y teulu wedi ei agor rwan a'i bod nhw erbyn hyn yn derbyn mai dyna le y bydd yn cael ei gladdu.

Wnaeth y Cyngor Cymuned ddim ymateb i'r ymholiad am gyfweliad.

Ond mewn datganiad maen nhw'n dweud: "Mae Cyngor Cymuned Pennard yn deall ac yn parchu'r cyfraniad anferth ac unigryw wnaeth Nigel Jenkins i'n cenedl ni.

"Mae'r ffaith bod bardd o Gymru wedi cael gymaint o effaith nes bod ysgolheigion a sefydliadau ar draws y byd yn cydnabod ei waith yn nodedig. Rydyn ni yn falch iawn o'r hyn y cyflawnodd.

Dim eithriad

"Er hynny mae yna bolisi yn bodoli er mwyn sicrhau bod mynwent Pennard yn aros ar agor ac ar gael ar gyfer preswylwyr am gymaint o amser ac sydd yn bosib.

"Cafodd y polisi ei llunio flynyddoedd maith yn ôl mai dim ond trigolion o fewn y ward sydd yn gymwys i gael eu claddu yno."

Mae'r datganiad yn dweud bod yna rheidrwydd ar y cyngor i fod yn ddi-duedd a'i bod nhw wedi ystyried sawl posibilrwydd i weld os fyddai modd gwneud eithriad y tro yma.

"Yn anffodus penderfynodd mwyafrif y cynghorwyr na ddylai eithriad gael ei wneud i'r polisi a hynny er mwyn bod yn gyson."

Maent yn dweud ei bod yn flin os yw ei benderfyniad wedi achosi loes i unrhyw un ac nad oedd ei benderfyniad yn un personol.

Bydd angladd Nigel Jenkins yn digwydd fore Llun nesaf ar gyfer teulu a ffrindiau agos yn unig.

Straeon perthnasol