Rhanbarthau'n troi at y gyfraith?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffrae wedi arwain at brotestiadau mewn gemau yn y Pro12

Mae pedwar rhanbarth rygbi Cymru yn derbyn cyngor cyfreithiol oherwydd oedi wrth dalu arian am gystadlu yn Ewrop.

Roedd £800,000 i fod i gael ei rannu rhwng y pedwar ddydd Mercher ond mae European Cup Rugby (ERC) wedi dweud y bydd rhaid disgwyl am bythefnos arall cyn y byddan nhw'n rhyddhau'r arian.

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi dweud eu bod yn ystyried benthyca'r arian wedi i'r rhanbarthau ddweud bod yr oedi yn achosi trafferthion llif arian.

Dywedodd datganiad yr Undeb fod ERC yn dal yr arian yn ôl wrth iddyn nhw geisio cael gwybodaeth bellach am eu cyfrifoldebau ariannol pe bai'r cwmni'n cael ei ddirwyn i ben yn yr haf.

Mae hynny'n bosib' gan na fydd clybiau Lloegr yn rhan o gystadlaethau ERC o ddiwedd y tymor presennol ymlaen, ac mae amheuaeth hefyd am glybiau Ffrainc.

'Trafferthion'

Mae'r ffrae am hawliau masnachol a materion llywodraethol wedi arwain at y posibilrwydd o ranbarthau Cymru yn ymuno gyda chlybiau Lloegr yn Uwchgynghrair Aviva y tymor nesaf.

Dywedodd Undeb Rygbi Cymru: "Mae'r Undeb wedi cynnig ystyried benthyciadau i'r pedwar rhanbarth i lenwi'r bwlch dros dro oherwydd oedi taliadau ERC.

"Mae'r rhanbarthau i gyd wedi dweud yn gyhoeddus bod yr oedi yn achosi trafferthion ariannol difrifol iddyn nhw.

"Mae'r Undeb yn barod i dalu'r arian sydd wedi ei ddal yn ôl yn llawn ar sail dros dro os bydd y bwrdd a'r banc yn cymeradwyo'r benthyciad.

"Os bydd yr Undeb yn derbyn cais gan y rhanbarthau fe fydd y corff llywodraethu'n ystyried hynny fel mater o frys.

"Mae bwrdd ERC wedi cytuno'n unfrydol i ddal yr holl daliadau yn ôl - gan gynnwys taliadau pellach yn y dyfodol - tan y bydd eu bwrdd yn cwrdd eto ar Chwefror 19."

£200,000

Roedd y pedwar rhanbarth wedi disgwyl derbyn £200,000 yr un gan ERC.

Mae bwrdd ERC yn cynnwys cynrychiolwyr o glybiau ac undebau Lloegr, Ffrainc, Iwerddon, Yr Eidal, Yr Alban a Chymru.

Roedd rhanbarthau Cymru'n cael eu cynrychioli gan brif weithredwr RRW (Regional Rugby Wales) Stuart Gallacher ond mae e wedi ymddiswyddo o'r bwrdd.

Mae undebau rygbi Cymru, Lloegr, Iwerddon, yr Eidal, yr Alban a Ffrainc wedi ymrwymo i gystadleuaeth Cwpan Heineken newydd fyddai'n cael ei darlledu gan y darlledwyr presennol, Sky Sports.

Ond mae clybiau uwchgynghrair Lloegr yn mynnu na fyddan nhw'n rhan o'r cwpan ac wedi cynnig cystadleuaeth wahanol - Cwpan Pencampwyr Rygbi fyddai'n cael ei darlledu gan BT Sport.

Mae rhanbarthau Cymru'n ffafrio'r gystadleuaeth newydd, gan honni y bydd yn dod â mwy o incwm iddyn nhw, ac mae hynny wedi arwain at ffrae gydag Undeb Rygbi Cymru.

Mae ERC mewn dyled o £1.6 miliwn i glybiau Lloegr, ac mae Premiership Rugby wedi dweud y byddan nhw'n gofyn am gyngor cyn penderfynu os yw penderfyniad ERC yn golygu eu bod wedi torri cytundeb.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol